​   

​Kuukausi ​Tukityypin nimi​ ​Lisätietoa
​Mars Uppfödning av lantraser - restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
​Mars–april Lagringsstöd för trädgårdsprodukter - utbetalningsprocent 100 %

 

​April ​Stöd för växthusproduktion - förskott, utbetalningsprocent 60 %
April
Nationella husdjursstöd
- nordligt stöd för nötkreatur
- stöd för hongetter och tackor
- från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning
- restbelopp för 2018, utbetalningsprocent 25 %
- förskott för 2019, utbetalningsprocent 75 %
​April ​Miljöavtal (2014–2020)
- skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet
- skötsel av våtmarker
​- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
​April ​Krisstöd ​ - Närmare information om krisstöden ges efter att stödformerna har fastställts.
   
 
​Maj ​Kompensationsersättningens husdjursförhöjning - utbetalningsprocent 100 %
Maj ​Ersättning för ekologisk produktion - restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- husdjursförhöjningens utbetalningsprocent 100 %
   
 
Juni EU:s nötdjursbidrag:
- bidrag för mjölkkor
- bidrag för nötkreatur
​- restbelopp
- perioden 16.9–31.12.2018
Juni ​EU:s får- och getbidrag:
- bidrag för tackor
- bidrag för hongetter
- bidrag för slaktlamm och slaktkillingar
- utbetalningsprocent 100 %
​Juni ​Stöd till unga jordbrukare (EU) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
Juni ​Grundstöd och förgröningsstöd ​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
​Juni ​Bidrag för jordbruksgrödor ​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
​Juni ​Miljöersättning ​- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
Juni Ersättning för djurens välbefinnande - restbelopp
svin- och fjäderfägårdarna: cirka 50 %
nöt-, får- och getgårdarna: 1.7–31.12.2018
​Juni ​Miljöavtal (2014–2020):
- tran-, gås- och svanåkrar
​- restbelopp, utbetalningsprocent 15 % 
 
Produktionsstöd för mjölk (område C) betalas ut månatligen.