Om du idkar renhushållning eller naturnäringar kan du söka
investerings- och startstöd hos NTM-centralen i Lappland.

Närmare upplysningar på finska och samiska