För närvarande utförs uppgifter som ingår i helheten utbetalande organ vid Landsbygdsverket (Mavi), vid Livsmedelssäkerhetsverket (Evira), i kommunerna, i NTM-centralerna och i regionförvaltningsverken. Genom landskapsreformen och grundandet av Livsmedelsverket finns det endast två huvudsakliga aktörer i helheten utbetalande organ: landskapen och Livsmedelsverket.

Landskapsreformen gör helheten utbetalande organ klarare och erbjuder nya möjligheter att sköta uppgifterna:

För närvarande finns det cirka 80 aktörer, bland annat 15 NTM-centraler och 61 samarbetsområden för landsbygdsförvaltningen. Efter reformerna återstår Livsmedelsverket och 18 landskap (Ytterligare aktörer är Tullen samt landskapsregeringen och statens ämbetsverk på Åland.).   

  1. Landskapsreformen ger möjligheter att förnya verksamhetsmetoderna, när de nuvarande uppgifterna för NTM-centralerna och kommunernas samarbetsområden uppgifter och en del av de nuvarande uppgifterna för regionförvaltningsverken sköts i en enda organisationshelhet i landskapet.  

  2. Landskapen har också möjlighet att söka nya former av samarbete till exempel mellan avbytartjänsterna, miljöhälsovården och landsbygdsförvaltningen. 

Läs mer på de andra sidorna bland annat om betydelsen av helheten utbetalande organ och om de kriterier för det utbetalande organet som ställs på ett landskap. På dessa sidor ges en allmän beskrivning av de uppgifter och kriterier som förknippas med helheten utbetalande organ.

Mer information om helheten utbetalande organ och om landskapsreformen vid Landsbygdsverket ger:

Utvecklingschef Jaakko Rinne
puh. 0295 31 2383

Regionutvecklingschef Raisa Ikonen
puh. 0295 31 2404

Utvecklingssakkunnig Terhi Pajumäki
puh. 0295 31 2258

fornamn.efternamn(at)mavi.fi
maku(at)mavi.fi