Landsbygdsverket
​Vi ansvarar för användningen av medel ur EU:s garantifond och landsbygdsfond i Finland. Vi fungerar som EU:s utbetalande organ och administrerar EU- och nationella stöd.
​Vi skapar förutsättningar för en livskraftig landsbygd. Med stödsystemen uppmuntrar vi landsbygdsföretagarna att göra sin verksamhet mångsidigare och utveckla sina gårdsbruksföretag. Med jordbrukarstöden tryggar vi jordbruksproduktionens lönsamhet och kontinuitet. ​Vi ser till att våra kunder betalas jordbrukarstöd, stöd för finansiering och utveckling av landsbygden samt marknadsstöd i tid och på rätta grunder. ​Vi ger de samarbetspartners som betjänar våra kunder handledning, råd och utbildning: NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och Leadergrupperna.