Maaseudun yritystuet luovat mahdollisuuksia erilaisille yrittäjille toiminnan kehittämiseen. Sinun ei tarvitse harjoittaa maataloutta yritystoiminnan lisäksi. Tärkeintä on, että yrityksesi lisää maaseudun elinvoimaa ja tuo sinne uusia toimeentulomahdollisuuksia – sekä sinulle yrittäjänä että työpaikkoina.  

Yritystukien tavoitteena on maaseudun toimeentulomahdollisuuksien ja työpaikkojen lisääminen. Maaseudulle tarvitaan uusia yrityksiä, mutta yhtä tärkeää on kannustaa nykyisiä yrityksiä kehittämään ja laajentamaan toimintaansa.

Ota yhteyttä alueesi ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään ja kysy lisää. Yhteystiedot löydät täältä.

10 faktaa yritystuista – millainen yritys voi saada maaseutuohjelman yritystukea ja mihin sitä voi käyttää?

Tutustu esitteeseen maaseudun yritystuista

Perustamistuki: sparraa yrityksesi huippukuntoon maaseutuohjelman tuella

Yritysryhmähankkeet: uutta virtaa yrittäjyyteen

Kasvua ruoka-alan yrityksille maaseutuohjelmasta

Ravinteet kiertoon ja vesistöt puhtaaksi (yritys- ja hanketuet)

Tukea voi hakea

• vähintään 18-vuotias luonnollinen henkilö

• osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osuuskunta*

• pieni tai keskisuuri yritys

• maatila. 

* Kun tukea myönnetään yhtiölle tai osuuskunnalle, määräysvalta näissä tulee olla 18 vuotta täyttäneillä henkilöillä.

Tuettavaa yritystä koskevat ehdot

• Yrityksesi sijaitsee maaseudulla. Voit tarkistaa tästä kartasta, onko yrityksesi tukikelpoisella alueella.

 • Ohje kartan käyttöön: Vihreä alue on aluetta, jolla maaseudun yritystukea voidaan myöntää.
  Harmaalla alueella maaseudun yritystukea ei voida myöntää. 
  • Voit zoomata karttaa oikean reunan säätimestä. Klikkaa kohtaa kartalla, jotta näet, onko kohde tukikelpoisella alueella. 
  • Voit hakea osoitetta vasemman reunan hakukentällä. Kirjoita osoite hakukenttään ja paina Hae. Tämän jälkeen tarkenna kartta tarpeeksi lähelle kohdetta oikean reunan zoomaustyökalulla. Klikkaa kohdetta, jotta näet, onko kyseinen kohde tukikelpoisella alueella

• Yritykselläsi on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Yrityksestäsi saa pääasiallisen toimeentulon ainakin yksi henkilö (yrittäjä tai palkattu työntekijä) tai se työllistää työntekijöitä yhteensä 1 henkilötyövuoden verran. Jos harjoitat muuta yritystoimintaa maatilan yhteydessä, riittää että yritystoiminta yhdessä maatilalla harjoitettavan muun toiminnan kanssa antaa yhdelle henkilölle toimeentulon.

• Työntekijöillä on riittävä ammattitaito. 

Tuki ei saa vääristää kilpailua. Tästä syystä paikallisilla markkinoilla toimivalle yritykselle ei yleensä myönnetä tukea.  

Yritystuet

Yritystukia ovat

 • perustamistuki
 • investointituki
 • investoinnin toteutettavuustutkimus.

Lisäksi yrittäjät voivat yhdessä toisten yrittäjien ja kehittämisorganisaatioiden kanssa kehittää oman toimialansa kannattavuutta yhteistyöhankkeella. Lue lisää yhteistyöhankkeista.

Perustamistuki
Perustamistuesta saat apua yrityksen alkutaipaleelle, kun käynnistät yritystoimintaasi. Voit saada tukea perustamissuunnitelmassa oleviin toimenpiteisiin, esimerkiksi

 • liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen
 • tuotekehityshankkeisiin
 • tuotannon pilotointiin
 • markkinointisuunnitelman laatimiseen
 • koemarkkinointiin
 • kansainvälistysmisselvitykseen. 

Myös toimiva yritys voi saada perustamistukea, jos se ryhtyy harjoittamaan kokonaan uutta yritystoimintaa.

Tärkeintä on laatia toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma – voit hakea perustamistukea, kun liiketoimintasuunnitelmasi on valmis. Voit käyttää pohjana yleisesti käytössä olevia liiketoimintasuunnitelmamalleja, esimerkiksi Suomi.fi -palvelun netissä laadittavaa liiketoimintasuunnitelmaa. Suomi.fi:ssä on lisäksi runsaasti tietoa uuden yrityksen perustamisesta ja sen edellyttämistä toimenpiteistä: https://www.suomi.fi/yritykselle

Voit saada perustamistukea 5 000–35 000 euroa ja se maksetaan kahdessa tai kolmessa erässä. Kokeiluun tukea voidaan myöntää 2 000–10 000 euroa.

Investointituki 
Aloittavat ja laajentavat yritykset voivat saada investointitukea muun muassa

 • tuotantotilojen hankkimiseen tai rakentamiseen
 • koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan
 • aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistojen, patenttien ja valmistusoikeuksien hankintaan.

Investoinnilla tulee olla olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.  

Tukitasot vaihtelevat toimialan ja tukivyöhykkeen mukaan 20–40 %.

Investointituen tukitasot

Kansallinen tukialue
Maatilojen muu yritystoiminta ja mikroyritykset (%)
Pieni yritys
(%)
Pieni yritys * (%)
Mikroyritys ** (%)
Pieni yritys** (%)
Keskisuuri yritys** (%)
I tukialue 35 35 20 35 30 25
II tukialue 20 20 20 35 30 20
III tukialue 20 20 20 35 30 20
Ilman tieyh­teyttä olevat saaret 35
Kahden tai useamman mikroyrityksen yhteisyritys

​40

 

* uusiutuvan energian tuo­tanto ja/tai jakelu, uudet laitokset joissakin tapauksissa 30 %

** maataloustuotteiden jalostus (jalostuksen tuloksena saatava tuote on myös  maataloustuote)

Tukialueet (TEM)

Yritysten kokoluokat

 • Mikroyritys: alle 10 työntekijää ja liikevaihto tai tase alle 2 miljoonaa euroa

 • Pienyritys: alle 50 työntekijää ja liikevaihto tai tase alle 10 miljoonaa euroa.

 • Keskisuuri yritys: 50–249 työntekijää ja liikevaihto alle 50 miljoonaa euroa tai tase alle 43 miljoonaa euroa

 • Pk-yritys: alle 250 työntekijää. Lisätietoa pk-yrityksen määritelmästä EU-komission oppaassa.

 • Suuryritys: vähintään 250 työntekijää tai liikevaihto yli 50 miljoonaa euroa tai tase yli 43 miljoonaa euroa

Investoinnin toteutettavuustutkimus Jos suunnittelet investointia, voit saada tukea sen edellytysten ja toteuttamisen selvittämiseen. Tuki on tarkoitettu asiantuntijapalveluiden hankintaan. Toteutettavuustutkimukseen myönnetty tuki ei edellytä investoinnin toteuttamista. Selvityshän voi päätyä lopputulokseen, että investoinnin toteuttaminen ei ole järkevää.

Toteutettavuustutkimuksella voit selvittää esimerkiksi, onko tarkoituksenmukaisempaa hankkia valmis tuotantorakennus sen sijaan, että rakentaisit uuden. Samoin voidaan selvittää, olisiko taloudellisempaa hankkia koneita käytettynä, vaikka käytettyihin koneisiin tukea ei voidakaan myöntää.

Toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää tukea ensiasteen jalostusyrityksille 40 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista. Muille yrityksille toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää de minimis -tukena 50 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista.

Muista tiedotusvelvollisuus: julisteet ja kyltit

Jos julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 50 000 euroa, sijoita hankkeen toteuttamisen ajaksi toimea ja sille saatavaa EU-tukea esittelevä A3-kokoinen juliste näkyvälle paikalle: investoinnin yhteyteen, rakennuskohteeseen tai toimitiloihin. Riittää, että juliste on paikallaan hankkeen toteuttamisen ajan.

Jos kyseessä on investointi, jonka julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 500 000 euroa ja joka käsittää fyysisen kohteen hankinnan tai infrastruktuurin tai rakennushankkeen rahoittamisen, aseta näkyvälle paikalle pysyvä tiedotuskyltti. Kyltin tulee olla paikallaan viisi vuotta viimeisen maksun saamisesta. 

Lisätietoa julisteista ja kylteistä.