Tuottajaorganisaatio on tietyn maataloustuotteen tuottajien omasta aloitteestaan perustama yhteenliittymä. Tuottajaorganisaatio toteuttaa jäsentensä maataloustuotteiden tuotantoon liittyviä tavoitteita. Tavoitteena voi olla auttaa jäseniä tuotannon suunnittelussa, markkinoinnissa tai viljelymenetelmien kehittämisessä.Tuottajaorganisaatiojärjestelmän tavoitteena on vahvistaa tuottajien asemaa markkinoilla.

Tuottajaorganisaatiohyväksynnän voi Suomessa saada hakemuksesta maataloustuotannon alalla toimiva yhteenliittymä. Tuottajaorganisaation jäsenten tuottamia hyväksyttäviä tuotteita voivat olla lähes kaikki maatalouden tuotteet.

Toimialaorganisaatio on tietyn tai usean maataloustuotteen tuotannon alalla toimiva usean toimijan muodostama alakohtainen organisaatio. Toimialaorganisaatiossa voivat olla edustettuna tuotanto, jalostus ja kauppa. Vähimmäisvaatimuksena on tuotannon sekä jalostuksen tai kaupan edustajien osallistuminen. Toimialaorganisaation toimialana voi olla mikä tahansa maataloustuotannon ala.

Hyväksyttävän tuottajaorganisaation tai toimialakohtaisen organisaation tulee olla rekisteröity yhteisö. Hyväksymistä haetaan Maaseutuvirastolta.

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot voivat saada EU-tukea toimintaohjelmien toteuttamiseen. Muiden alojen tuottajaorganisaatioille ei ole saatavissa suoraan niille suunnattua EU- tai kansallista tukea.

Ajankohtaista

Tuottaja- ja toimialaorganisaatioiden hyväksyminen on laajentunut kaikille maataloustuotannon aloille. Maaseutuvirasto on julkaissut hakuoppaat ja lomakkeet hyväksytyksi tuottajaorganisaatioksi tai toimialaorganisaatioksi hakemiseen. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioita koskee merkittävältä osin poikkeavat vaatimukset, ja sen alan tuottajaorganisaatiojärjestelmä on osin erilainen kuin muilla aloilla. Oppaat ja lomakkeet löytyvät tämän sivun oikeassa laidassa olevista linkeistä.

Hakuopas tuottajaorganisaatioksi 2018

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaation päätehtävä on omien jäsenten tuotteiden myyminen markkinoille. Hyväksyttävällä tuottajaorganisaatiolla tulee olla vähintään viisi hedelmä- ja vihannesalan tuotantoa harjoittavaa tuottajajäsentä.
 
Kun tuottajaorganisaatio tulee hyväksytyksi, se voi laatia monivuotisen toimintaohjelman. Toimintaohjelmaan sisältyville investoinneille ja kehittämistoimenpiteille voi hakea tukea, joka voi olla jopa 50 prosenttia toimintaohjelman toteutuneista kustannuksista. Tukikelpoisia toimenpiteitä ovat esim. laite- ja rakennusinvestoinnit ja markkinointitoimenpiteet.
 
Ohjeet hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioksi hakemiseen ja toimintaohjelman laatimiseen löytyvät hakuoppaasta (linkki sivun oikeassa laidassa).

 
Yhteydenotot:
Juhani Heikkilä, ylitarkastaja, 0295 31 2352
Päivi Vaismaa, ylitarkastaja, 0295 31 2450
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi

Päivitetty 6.7.2018