Maaseutuviraston ilmoitus kansallisesta vastaväitemenettelystä

Ilmoitus kansallisesta vastaväitemenettelystä liittyen hakemukseen, joka koskee ”Aito saunapalvikinkku”/"Äkta basturökt skinka" –nimitysten rekisteröintiä suojattuna maantietellisenä merkintänä (SMM).

Aito saunapalvikinkku/Äkta basturökt skinka on lihavalmiste, joka on valmistettu kinkun kokonaisista lihaksista tai leikatuista kinkkupaloista. Kinkku on savustettu leppäpuulla savusaunassa suorasavustusmenetelmällä.

Nimen rekisteröintiä on hakenut Saunapalviyhdistys ry. Rekisteröitävän nimen maantieteellinen alue kattaa koko Suomen.

Tällä ilmoituksella maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden nimisuojasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1153/2014) 2 §:n mukaisesti käynnistetään kansallinen vastaväitemenettely.

Vastaväitteen voi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 artiklan 49 mukaan tehdä ne luonnolliset tai oikeushenkilöt, joiden oikeutettua etua asia koskee ja jotka ovat sijoittuneet jäsenvaltion alueelle tai asuvat siellä.

Vastaväitteet on toimitettava kirjallisesti Maaseutuviraston kirjaamoon viimeistään 31.8.2018. Kirjeessä on oltava maininta, että kyseessä on vastaväite sekä diaarinumero 324/05.01.09/2018. Lisäksi vastaväitteen tekijän on liitettävä mahdolliset selvitykset vastaväitteen tekemisen perusteeksi.

Yhteystiedot: Maaseutuvirasto/Kirjaamo, PL 405, 60101 Seinäjoki tai kirjaamo@mavi.fi.​


Lisätietoja:

Piritta Sokura, ylitarkastaja

0295 31 2364
fornamn.efternamn(at)mavi.fi​

 

Säädökset:

Maa- ja metsätalousministeriön asetus nimisuojatuotteiden rekisteröimisestä ja ilmoituksesta rekisteröidyn nimisuojatuotteen valmistamisesta (1153/2014)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1151/2012 maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä

Elintarvikelaki 13.1.2006/23 ​​