Yrittäjän, kaupan ja teollisuuden tuet muodostuvat markkinatukien ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tukijärjestelmistä. Tuet palvelevat laajaa asiakaskuntaa eri toimialoilla:  

  • Intervention tavoitteena on vakauttaa maataloustuotteiden hintoja ostoilla varastoon, varastoinnilla ja myynnillä takaisin markkinoille. Interventiovarastoon ostetaan Suomessa vehnää, voita ja rasvatonta maitojauhetta ja erityispäätöksellä ohraa.

  • Sokerintuotanto on EU:ssa tarkoin säädelty. Tuotantomäärät eli maakohtaiset kiintiöt on määritelty jäsenmaittain.

  • Maataloustuotteiden tuonti EU:n ulkopuolelta edellyttää usein tuontitodistusta. Vakiotuontitodistus oikeuttaa ja velvoittaa tuomaan myönnetyn määrän tuotteita. Kiintiötuontitodistus oikeuttaa lisäksi alennettuun tullimaksuun.

  • Tuottajaorganisaatiot tasapainottavat hintavaihteluita hedelmä- ja vihannesalalla. Lisäksi edistetään ympäristöystävällisten viljelymenetelmien käyttöönottoa.

  • Vientituen tarkoituksena on mahdollistaa maataloustuotteiden ylituotannon vienti EU:n ulkopuolelle ja taata viejien kilpailukyky. Vientitukea maksetaan tuotteille, joiden hinta on EU:ssa korkeampi kuin maailmanmarkkinoilla.

  • Yksityisen varastoinnin tuella pyritään korjaamaan maataloustuotteen markkinoiden epätasapainoa. Suomessa tukea on maksettu voin ja sianlihan yksityiselle varastoinnille.

  • Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma tukee uutta työtä ja toimeentuloa tuovien yritysten kehittämistä, laajentamista ja perustamista. Maaseudulla sijaitseva mikroyritys tai maatalouden ulkopuolelle yritystoimintaansa monipuolistava maatila voivat saada tukea yritystoiminnan perustamisvaiheeseen sekä yrityksen laajentamiseen ja kehittämiseen.