Teurasruhon käyttöarvo määritetään EU:n alueella EUROP-luokitusasteikon mukaisesti. Luokituksen tarkoituksena on erottaa erityyppiset ruhot toisistaan niiden lihakkuuden ja rasvaisuuden (naudan- ja lampaanruhot) tai vähärasvaisen lihan osuuden (sianruhot) perusteella. Luokitusasteikon käytöllä varmistetaan luokituksen ja siten myytäväksi tarjottavien ruhon osien hinnoittelun vertailukelpoisuus.

Teurastamolle, joka teurastaa lampaita tai vuodessa keskimäärin alle 150 täysikasvuista nautaeläintä ja alle 500 sikaa viikossa, luokittaminen on vapaaehtoista. Jos teurastamo kuitenkin luokittaa, luokitus on tehtävä ruhonluokitusasteikon mukaisesti.

Teurastamossa ruhoja saa luokittaa vain Maaseutuviraston tähän tehtävään hyväksymä henkilö (hyväksytty ruhonluokittaja). Hyväksymistä haetaan lomakkeella Hakemus hyväksytyksi ruhonluokittajaksi. Hyväksymisen edellytyksenä on koulutukseen perustuva pätevyys ja hyväksytysti suoritettu työnäyte. Hyväksyntä on voimassa enintään kolme vuotta kerrallaan, ja se kattaa luokituksen lisäksi ruhon punnitsemisen ja tunnistemerkitsemisen. Uusi hyväksyntä voidaan myöntää hakemuksesta, jos hyväksymisen edellytykset täyttyvät.

Teurasruhojen luokituksen ja punnituksen valvonnasta sekä luokittajien koulutuksesta vastaa Foodwest Oy Maaseutuviraston valtuutuksella. Maaseutuvirasto perii luokittavilta ja siten valvonnan piiriin kuuluvilta teurastamoilta vuotuista valvontamaksua maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (772/2007) mukaisesti. Valvontamaksu peritään kaksi kertaa vuodessa teurastamoiden Maaseutuvirastoon lähettämien ilmoitusten perusteella.

 
 

Yhteystiedot:
Katriina Mattila, ylitarkastaja
0295 31 2472
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi​​​​​​​​​​​​​

 
 
 

Päivitetty 19.11.2018​​​​​​​​​​​​