Noudata täydentäviä ehtoja, jos olet hakenut EU:n kokonaan rahoittamia (esimerkiksi perustuki) tai osittain rahoittamia (esimerkiksi ympäristökorvaus) tai kansallisia (esimerkiksi pohjoiset hehtaarituet) viljelijätukia.

Täydentävien ehtojen tavoitteena on muun muassa

  • taata turvallisilla tuotantomenetelmillä tuotettujen elintarvikkeiden korkea laatu
  • varmistaa viljellyn pellon hoito hyvän maatalouskäytännön mukaisesti 
  • varmistaa että tuotannon ulkopuolelle jäävät pellot pysyvät viljelyn ja ympäristön kannalta hyvässä kunnossa 
  • edistää eläinten hyvinvointia.

Täydentävät ehdot muodostuvat hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista sekä lakisääteisistä hoitovaatimuksista. Lakisääteiset hoitovaatimukset pohjautuvat jo ennestään viljelijöitä sitovaan lainsäädäntöön.

Voit saada valtion tukea täydentävistä ehdoista henkilökohtaisesti annettavaan neuvontaan tilalla. Tukea voit saada lakisääteisistä hoitovaatimuksista ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista kuten pohjavesien suojelusta, rehuista tai eläinten hyvinvoinnista annetusta neuvonnasta. Lue lisää täältä.

Lisätietoja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista sekä lakisääteisistä ympäristöön liittyvistä hoitovaatimuksista saat Maaseutuvirastosta. Muiden lakisääteisten hoitovaatimusten toimeenpanosta ja valvonnasta lisätietoja saat elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta

Päivitetty 3.4.2018