Noudata täydentäviä ehtoja, jos olet hakenut EU:n kokonaan rahoittamia (esimerkiksi perustuki) tai osittain rahoittamia (esimerkiksi ympäristökorvaus) tai kansallisia (esimerkiksi pohjoiset hehtaarituet) viljelijätukia.

Täydentävien ehtojen tavoitteena on muun muassa

  • taata turvallisilla tuotantomenetelmillä tuotettujen elintarvikkeiden korkea laatu
  • varmistaa viljellyn pellon hoito hyvän maatalouskäytännön mukaisesti 
  • varmistaa että tuotannon ulkopuolelle jäävät pellot pysyvät viljelyn ja ympäristön kannalta hyvässä kunnossa 
  • edistää eläinten hyvinvointia.

Täydentävät ehdot muodostuvat hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista sekä lakisääteisistä hoitovaatimuksista. Lakisääteiset hoitovaatimukset pohjautuvat jo ennestään viljelijöitä sitovaan lainsäädäntöön.

Voit saada valtion tukea täydentävistä ehdoista henkilökohtaisesti annettavaan neuvontaan tilalla. Tukea voit saada lakisääteisistä hoitovaatimuksista ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista kuten pohjavesien suojelusta, rehuista tai eläinten hyvinvoinnista annetusta neuvonnasta. Lue lisää täältä.

Lisätietoja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista sekä lakisääteisistä ympäristöön liittyvistä hoitovaatimuksista saat Maaseutuvirastosta. Muiden lakisääteisten hoitovaatimusten toimeenpanosta ja valvonnasta lisätietoja saat elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta

Huomioitavaa nitraattiasetuksen vaatimuksissa 1.1.2016 lähtien

Nitraattiasetus (1250/2014) tuli voimaan 1.4.2015. Huomioi, että seuraavat asetuksessa säädetyt vaatimukset ovat olleet voimassa 1.1.2016 lähtien.  

Kompostialustan tiivispohjaisuuden vaatimus (Tämä on nitraattiasetuksen vaatimus, mutta ei kuulu täydentävien ehtojen vaatimuksiin.) 

  • Kompostoi tiivispohjaisella alustalla tai huolehdi, että rakenteet ovat vesitiiviitä. 

Kuormaaminen

  • Kuormaa kovapohjaisella alustalla, joka kestää koneiden painon sekä liikkumisen ja jolta voit tarvittaessa kerätä varisseen tai imeytyneen lannan tai orgaanisen lannoitevalmisteen talteen.  

Pysyvien ruokintapaikkojen rakenteelliset vaatimukset

  • Huolehdi, että pysyvät ruokintapaikat ovat katettuja ja poista niille kertynyt lanta riittävän usein. Kattamisvaatimus ei kuitenkaan koske toiminnallisesti eläinsuojan yhteydessä sijaitsevien ulkotarhojen ja jaloittelualueiden pysyviä ruokintapaikkoja.

Tärkkelysperunan solunesteelle annetut poikkeukset levitettävästä määrästä ja levitysajasta poistuivat. 1.1.2016 alkaen voimassa ovat seuraavat:   

  • Sallittu levitysaika 1.4.–31.10. 

  • 1.9. alkaen perunan solunesteessä levitettävän typen määrä saa olla enintään 35kg/ha. 

Lue myös muista nitraattiasetuksen muutoksista ympäristöministeriön verkkosivuilta

Kaikki täydentävien ehtojen muutokset vuodelle 2016: täydentävien ehtojen opas ja muistilista 2016.