Nuoren viljelijän tuki on EU:n suora tuki, jota maksetaan koko maassa.

Voit saada tukea, jos

  • olet aktiiviviljelijä

  • olet aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa tilan pääasiallisena yrittäjänä ja sinulla on määräysvalta

  • olet ensimmäisen perustukihakemuksen jättämisvuonna korkeintaan 40-vuotias

  • sinulle maksetaan myös perustukea.

Tukea maksetaan enintään viisi vuotta. Tukiehtojen on täytyttävä jokaisena tuen hakuvuonna. Jos olet aloittanut tilanpidon pääasiallisena yrittäjänä ennen ensimmäisen hakemuksen jättämistä, vähennetään nämä vuodet tukikelpoisten vuosien määrästä

Jos olet aloittanut tilanpidon ennen vuotta 2015, aloitusvuotta ei lasketa viiden vuoden tukikelpoiseen jaksoon. Ensimmäinen tukikelpoista jaksoa lyhentävä vuosi on aloitusvuotta seuraava vuosi. Jos aloitit/aloitat tilanpidon vuonna 2015 tai sitä seuraavina vuosina, aloitusvuosi lasketaan viiden vuoden tukikelpoiseen jaksoon, jos haet nuoren viljelijän tukea aloitusvuonna. Aloitusvuotta seuraava vuosi lasketaan aina mukaan viiden vuoden tukikelpoiseen ajanjaksoon riippumatta siitä, haetko nuoren viljelijän tukea kyseisenä vuonna.

Sinun on haettava myös perustukea, jotta voit saada nuoren viljelijän tukea.Tukea maksetaan perustuessa aktivoitujen tukioikeuksien perusteella enintään 90 hehtaariin asti.

Voit hakea tukea keväällä päätukihaun yhteydessä.

 

Päivitetty 21.4.2016​​​​​