Ei-tuotannollisten investointien korvausta voi hakea maksettavaksi joko kertakorvauksena tai toteutuneiden kustannusten mukaisesti erillisen maksuhakemuksen perusteella.

Korvauksen maksaminen kertakorvausmenettelynä

Jos ei-tuotannollisen investoinnin kustannuslaskelman mukainen kustannusarvio on alle 100 000 €, voit hakea korvausta kertakorvausmenettelynä. ELY-keskus voi hakemuksesta päättää, että korvaus hankkeeseen myönnetään kertakorvauksena.

Edellytyksenä on, että hanke on luonteeltaan kertakorvaukseen soveltuva eikä hanketta toteuteta julkisena hankintana.  Kertakorvausta haettaessa hakijan on toimitettava korvauksen suuruuden määrittelyä varten yksityiskohtainen kustannusarvio perusteluineen sekä arvio ulkopuolisilta tehtävistä hankinnoista.

Kertakorvaus maksetaan kerralla hankkeen valmistuttua. Hankkeen pitää vastata suunnitelmaa ja päätöstä toteutettujen toimenpiteiden ja pinta-alojen osalta. Jos hanke ei ole päätöksen mukainen, korvaus voidaan jättää maksamatta.

Korvauksen maksaminen kuittiperusteisella menettelyllä

Korvaus maksetaan erissä toteutuneiden kulujen mukaisesti erillisen maksuhakemuksen perusteella. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että korvattavan kustannuksen perusteena oleva toimenpide on toteutettu ja siitä aiheutuva kustannus on maksettu. Ennen korvauksen viimeisen erän hakemista kaikkien investoinnista aiheutuvien maksujen on oltava suoritettuina.

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että sinulla on korvattavista kustannuksista yksilöity lasku ja tosite sen maksamisesta tai, jos maksu ei perustu laskuun, yksilöity kuitti. Maksuasiakirjoistasi tulee käydä yksityiskohtaisesti ilmi millaisesta hankinasta on kyse. Korvausta ei makseta ennen kuin olet kirjannut menon kirjanpitoon tai muistiinpanoihin, mikäli et ole kirjanpitovelvollinen.