Ei tuotannolliset investoinnit eivät ole haussa vuonna 2018

Ei-tuotannollisen investoinnin korvausta voi hakea kosteikkojen perustamiseen (aktiiviviljelijä, rekisteröity yhdistys, vesioikeudellinen yhteisö) sekä perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaukseen ja aitaamiseen (aktiiviviljelijä tai rekisteröity yhdistys). 

Hae ei-tuotannollisten investointien korvausta ELY-keskuksesta viimeistään 15.6.2017. Ei-tuotannollisten investointien korvausta kosteikkojen perustamiseen haet lomakkeella 195 ja perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaukseen ja aitaamiseen lomakkeella 196.   

Hakemukseen sisällytettävät liitteet

  • Suunnitelma, josta käyvät ilmi kohteella toteutettavat toimenpiteet alueen kuvaus ja tavoitteet. Suunnitelmaan pitää sisällyttää kustannuslaskelma, jonka perusteella ELY-keskus laskee kohteelle myönnettävän korvauksen. (viljelijät, ry, yhteisö)

  • Vuokrasopimukset (viljelijät, ry, yhteisö). Alue on oltava korvauksenhakijan hallinnassa koko investoinnin toteuttamisen ajan sekä sen jälkeen tehtävän ympäristösopimuksen ajan.

  • Selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (ry tai yhteisö). Yhteyshenkilöllä (allekirjoittaneella) on oltava nimenkirjoitusoikeus

  • Kopio kokouspöytäkirjasta (ry tai yhteisö). Hakemuksen liitteeksi kopio sen kokouksen pöytäkirjasta, missä korvauksen hakemisesta on päätetty.

Pidä tehtävistä toimista hoitopäiväkirjaa. Kun olet toteuttanut investoinnin, sinulla on velvollisuus tehdä kohteen hoidosta viisivuotinen ympäristösopimus.  

Korvauksen määrä

 • Kosteikkoinvestoinneissa korvauksen määrä on enintään 11 669 €/ha. Jos kohde on kooltaan 0,3–0,5 ha, voit saada korvausta enintään 3225 €/kohde. 

Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten osalta voit saada korvausta enintään 3 ha:n kohteilla korkeintaan 1862 €/ha, yli 3 ha:n, mutta enintään 10 ha:n kohteilla korkeintaan 1108 €/ha ja yli 10 ha:n kohteilla korkeintaan 754 €/ha. 

Päivitetty 15.3.2017.​​​