Miten toimin, jos en voi toteuttaa ympäristösopimuksen toimenpidettä petoeläinten aiheuttaman uhan takia?

Voit tarkentaa sopimukseen hyväksyttyjä toimenpiteitä, jos sopimuksessa asetetut tavoitteet eivät vaarannu. Tee vapaamuotoinen hakemus toimenpiteiden tarkentamisesta ELY-keskukseen 15.6. mennessä.

Tarkentava toimenpide voi olla esimerkiksi eläinmäärän hetkellinen lisääminen ja laidunajan lyhentäminen, jotta alue saadaan kasvukauden aikana hoidettua. Jos laiduntaminen sopimusalueella ei ole enää mahdollista, korvaava toimenpide voi olla myös alueen niittäminen ja niittojätteen pois korjaaminen.

Minulla on luonnonmukaisen tuotannon sitoumus, mutta en voi noudattaa eläinten ulkoiluvaatimusta petoeläinten aiheuttaman uhan takia. Miten toimin?

Varmista ulkoilun onnistuminen ensisijaisesti sopivilla aitaus- ja laidunnusratkaisuilla.

Voit rajoittaa päivittäistä laidunnusaikaa tilapäisesti, jos siihen on riittävät perusteet. Perusteet ulkoilun rajoittamiseen voi antaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen tai ELY-keskuksen luomuvalvonnan asiantuntija kuultuaan esimerkiksi petoyhdysmiestä alueen tilanteesta.

Ilmoita aina etukäteen ELY-keskuksen luomuasiantuntijalle, jos aiot rajoittaa eläinten ulkoilua.

Olen valinnut eläinten hyvinvointikorvauksen toimenpiteen, jonka ehtona on nautojen pitkäaikainen laidunnus. En aio päästää eläimiä laitumelle petoeläinten aiheuttaman uhan takia. Mitä teen?

Jos et voi noudattaa sitoumusehtoja, toimenpide kannattaa perua.

Voiko petoeläinten aiheuttama uhka olla ylivoimainen este ympäristösopimuksen noudattamisessa tai eläinten hyvinvointikorvauksessa?

Petoeläinten aiheuttama uhka voidaan katsoa ylivoimaiseksi esteeksi vain, jos uhasta on riittävästi näyttöä. Viranomainen käsittelee petoeläinuhan aina tapauskohtaisesti. Ylivoimaisen esteen ajalta ei makseta korvausta.

Voit pyrkiä vetoamaan ylivoimaiseen esteeseen tai poikkeukselliseen olosuhteeseen, jos

  • et voi päästä ympäristösopimuksen tavoitteisiin toimenpiteitä muuttamalla
  • pedot aiheuttavat vahinkoa kesken laidunnuksen, etkä voi toteuttaa eläinten hyvinvointikorvauksen toimenpidettä.

Ilmoita ylivoimaisesta esteestä ja poikkeuksellisesta olosuhteesta toimivaltaiselle viranomaiselle (kunta tai ELY-keskus) 15 työpäivän kuluessa siitä, kun ilmoitus on mahdollista tehdä. Tee ilmoitus kirjallisesti ja liitä mukaan todisteet siitä, että kyseessä on ylivoimainen este.