Nuorten viljelijöiden tuki on tukialueella C maksettava kansallinen pinta-alatuki. Tukeen oikeuttavat maatalous-, puutarha- ja energiakasvien viljelyala. Viljelyssä tulee noudattaa paikkakunnan tuotanto-olosuhteet huomioivaa viljelytapaa ja osaa täydentävistä ehdoista.


Tuenhakijana voi olla sama kuin EU:n nuoren viljelijän tuessa. Tukea maksetaan viljelijälle, joka on perustanut maatilan ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä. Hakija saa olla ensimmäisen hakemuksen jättämisvuonna korkeintaan 40-vuotias. Tukea maksetaan korkeintaan viisi vuotta.

Tuen hakeminen

Voit hakea tukea kesällä päätukihaun yhteydessä. 

 

Päivitetty 3.4.2018