Nautapalkkiota maksetaan emolehmistä, emolehmähiehoista, sonneista ja häristä koko maassa, ja saaristohiehoista AB-alueen ulkosaaristossa sekä teurashiehoista AB-alueella pois lukien ulkosaaristo.

Nautapalkkiota myönnetään emolehmistä, emolehmähiehoista, saaristohiehoista sekä sonneista ja häristä eläinten kerryttämien tukikelpoisuuspäivien perusteella. Täysi palkkio maksetaan eläimestä, joka on ollut tilalla palkkiokelpoisena täyden kalenterivuoden. Teurashiehon nautapalkkio maksetaan kokonaisuudessaan eläimestä, joka on teurastettu tukivuoden aikana.

Tee ajoissa eläinten rekisteri-ilmoitukset eläinrekistereihin. 

Teurastamo

EU:n rahoittamia teuraspalkkioita (esim. nautapalkkio teurashiehosta) voidaan maksaa vain eläimistä, jotka on teurastettu Maaseutuvirastolle ilmoittautuneessa laitoksessa. Tarkista, että käyttämäsi teurastamo on listalla.
 

Hakeminen

Voit hakea nautapalkkiota sähköisesti Vipu-palvelussa tai lomakkeella 184 viimeistään 15.6.2018. Jos olet palauttanut osallistumisilmoituksen jo vuonna 2015, 2016 tai 2017, uutta osallistumisilmoitusta ei tarvitse jättää.


Nautapalkkion hakemisesta, ehdoista ja palkkiotasoista kerrotaan tarkemmin EU:n eläinpalkkioiden vuoden 2018 hakuohjei​ssa.​
 
 

 Päivitetty 3.4.2018