Maidon tuotantotukea maksetaan maitolitrojen perusteella C-tukialueen maidontuottajille.

Meijerimaidon tuki maksetaan hakijalle meijeriin toimitetusta maidosta, joka on ostettu ja hyväksytty markkinointiin. Meijerit ilmoittavat tuottajilta kerätyn maidon määrät Maaseutuviraston maitorekisteriin.

Varmista käyttämäsi meijerin sitoutuminen tuotantotukijärjestelmään täältä. Maidosta ei makseta tuotantotukea, jos maito on toimitettu meijeriin, joka ei ole sitoutunut maidon tuotantotukijärjestelmään tai jos meijeri on suljettu järjestelmän ulkopuolelle.

Suoramyyntimaidon tuki maksetaan hakijalle suoraan kuluttajalle myydystä maidosta tai muiden maitotuotteiden myynnistä tai siirrosta. Suoramyyntimaidon tuotantotuen hakijan on ilmoitettava kuluttajalle suoraan myydyt maidot Mavin lomakkeella 230. Palauta lomake viimeistään 15.1.2018 ELY-keskukseen.

Tuotantotuen maksaminen

Meijerimaidon tuotantotukea maksetaan joka kuukauden 15. päivä. Tuki on hakijan tilillä viimeistään kolmen pankkipäivän kuluessa maksupäivästä. 

Osallistumisilmoituksen tultua voimaan maidon tuotantotuki maksetaan kyseiseltä tukivuodelta (1.1.–31.12.).

Tukitasot

Tuotantotuen tukitaso määräytyy sen mukaan, millä tukialueella tilasi talouskeskus sijaitsee. Tuotantotuen lopulliset tukitasot vuodelle 2017 säädetään talvella 2018, minkä jälkeen voidaan maksaa mahdollinen korotus keväällä 2018 (jälkitili).

Vuoden 2017 tukitasot


Tukialue
1.1.–31.8. senttiä/litra

1.9.-31.12. senttiä/litra
​C1 ​7,1 ​8,3
​C2 ​7,8 ​9,0
​C2 pohjoinen ja saaristo
​8,8 10,0
​C3–P1 ​11,8 ​13,0
​C3–P2 ​13,5 ​14,7
​C3–P3, P4 ​16,1 ​17,3
​C4–P4 ​20,8 ​22,0
​C4–P5 ​30,0 ​31,2
 

Rajoitteet

Hakija voi saada tukivuoden aikana enintään tukea seuraavasta litramäärästä: 

​Tukialue ​miljoonaa litraa
​C1
​3,5
​C2 ​3,5
​C2 pohjoinen ja saaristo
​3,0
​C3–P1 ​2,5
​C3–P2 ​2,0
​C3–P3, P4 ​2,0
​C4–P4 ​1,5
​C4–P5 ​1,0
 

Näin haet tukea

Hae maidon tuotantotukea Mavin lomakkeella 282 Osallistumisilmoitus maidon tuotantotukijärjestelmään. Osallistumisilmoitus on voimassa toistaiseksi.

Jos maatila (esim. yhtymä tai kuolinpesä) jaetaan tai maatilat yhdistetään (maatilojen yhdistäminen), osallistumisilmoitus on annettava uudestaan. Osallistumisilmoitusta ei tarvitse antaa erikseen, jos ilmoitus koko tilan hallinnan siirrosta (lomake 156) on toimitettu kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle ja kysymyksessä on koko tilan sukupolvenvaihdos, kauppa, vuokraus tai koko tilan yhtymämuodon muutos.

Osallistumisilmoituksen peruuttaminen

Voit peruuttaa osallistumisesi maidon tuotantotukijärjestelmään. Peruutus on tehtävä kirjallisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Peruutus on vapaamuotoinen, mutta siinä on oltava päivämäärä, jolloin haluat peruutuksen tulevan voimaan. Peruutus on hyvä tehdä ennen kuukauden 10. päivää, jollet halua, että tuotantotuki maksetaan kyseisessä kuussa. Valvonnasta ilmoittamisen jälkeen tehtyä peruutusta ei huomioida valvonnassa.

Tuotantotuen ehtoja

Maidon tuotantotuen edellytyksenä on kansallisten tukien yhteisten ehtojen noudattaminen. Maidon tuotantotukea saadakseen hakijalla ei kuitenkaan tarvitse olla hallinnassaan viljelykseen soveltuvaa peltoa. Lue lisää kansallisten tukien yhteisistä vaatimuksista hakuoppaasta.

Säilytä kaikki tuen hakuun liittyvät asiakirjat ja esimerkiksi myyntikuitit vähintään tukivuoden ja sitä seuraavien 4 kalenterivuoden ajan.

Sinun on harjoitettava maidontuotantoa tavanomaisen tuotantotavan mukaan ja lehmien on oltava hallinnassasi. Eläinten hyvinvoinnista on huolehdittava eläinsuojelusäännösten mukaisesti.

Päivitetty 28.8.2017.


​​​