Luonnonmukaiselle kasvi- tai kotieläintuotannolle maksetaan korvausta luomusitoumuksen perusteella. Sitoumus annetaan pääsääntöisesti kaikista tilan korvauskelpoisista lohkoista. Avomaanvihannesten viljelyssä voit kuitenkin antaa sitoumuksen myös pelkästään niistä tilan lohkoista, joilla sitoumuskauden aikana viljelet avomaan vihanneksia. 

Muista sitoumusehdot myyntikasvien tuottamisesta ja kotieläintuotteiden myymisestä

Korvauksen määrä 

Jos sinulla on kasvitila, voit saada korvausta 160 euroa/ha/vuodessa.  

Lisäksi, jos harjoitat luonnonmukaista kotieläintuotantoa, maksetaan korotusta 134 euroa/ha. Kotieläintilallasi on tällöin oltava korvauskelpoista sitoumushehtaaria kohti vähintään 0,3 eläinyksikköä luonnonmukaisesti kasvatettuja eläimiä.   

Avomaan vihannesten viljelyssä oleville aloille korvausta maksetaan 600 euroa/ha.

Hakeminen 2019

Luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksia ei tämänhetkisen tiedon mukaan voi hakea vuonna 2019. Voimassa oleviin sitoumuksiin ei myöskään voi hakea lisäalaa.

Keväällä 2019 voit kuitenkin 

  • vastaanottaa luomusitoumuksen saadessasi hallintaasi lohkoja, jotka ovat olleet 2018 luomusitoumuksella (lomake 160)  

  • liittää omalle luomusitoumuksellesi vuonna 2018 toisen tilan luomusitoumuksella olleet lohkot (lohkot liittyvät Vipu-palvelussa sitoumuksellesi automaattisesti, kun lisäät lohkot päätukihakemukselle) 

  • vaihtaa kasvintuotannon sitoumuksen kotieläinsitoumukseksi tai toisinpäin (lomake 215) 

  • aloittaa luonnonmukaisen tuotannon ja ilmoittaa maatilasi luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään ilman luomukorvausta (luomuvalvontalomake 1, täydennyslomakkeet 1a ja kotieläintuotannosta 1d). 

Tieto luomusitoumuksista perustuu maa- ja metsätalousministeriön marraskuussa 2018 tekemään linjaukseen. Luomukorvauksen hakemista koskeva valtioneuvoston asetus julkaistaan helmi–maaliskuussa 2019. Tarkemmat tiedot hakumahdollisuuksista päivitetään asetuksen julkaisun jälkeen.

Eläinmäärien ilmoittaminen

Eläinmääräilmoitus vuodelta 2018 on tehtävissä 7.1.-15.2.2019. Voit tehdä ilmoituksen Vipu-palvelussa tai lomakkeella 461.

Luomusitoumukseen tarvitsee ilmoittaa ainoastaan siipikarjan määrä sekä tuotantotauot kaikkia sitoumukselle ilmoitettuja eläimiä koskien. Tuotantotaukojen ilmoittaminen ei ole välttämätöntä, jos tilasi eläinmäärä täyttää eläintiheyden ilman taukojen huomiointia.

Muut eläinmäärätiedot kerätään suoraan eläinrekistereistä.

Tee eläinmääräilmoitus myös siinä tapauksessa, että haluat käyttää yhteisön eläimiä oman tilasi eläintiheyden laskennassa.

Lue lisää eläinten ilmoittamisesta

Eläinmäärien laskenta

Luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumuksissa eläinmäärä lasketaan aina ensimmäisenä sitoumusvuonna aikaväliltä 1.5.–31.12. Myöhempinä sitoumusvuosina lasketaan eläimet koko kalenterivuodelta, eli 1.1.–31.12.

Vaihdettaessa eläinlajia laskenta-ajankohdan alkaminen riippuu siitä, milloin eläimet on ilmoitettu valvontajärjestelmään. Jos ilmoitus tehdään viimeistään 30.12., alkaa laskenta seuraavan kalenterivuoden alusta. Jos ilmoittautuminen tehdään viimeistään 30.4., alkaa laskenta sitoumusvuoden alusta, 1.5. alkaen. Laskentajakso päättyy aina kalenterivuoden loppuun.

Luonnonmukaista tuotantoa hallinnoi kaksi viranomaista

Maaseutuvirasto vastaa luonnonmukaisen tuotannon ja kotieläintuotannon korvauksesta, sen tukiehdoista ja maksamisesta.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira vastaa luonnonmukaisen viljelytavan ja kotieläintuotannon ehdoista, ohjeistuksesta ja luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmästä.

 

Päivitetty 11.12.2018.​​​​​​​​