Luonnonhaittakorvaus on yksivuotinen korvaus. Luonnonhaittakorvausta maksetaan korvauskelpoiselle peltohehtaarille viljelijälle, joka noudattaa täydentäviä ehtoja sekä on aktiiviviljelijä. Tuenhakijan hallinnassa tulee myös olla vähintään 5 ha korvauskelpoista maatalousmaata; saaristoalueella vähintään 3 ha. Luonnonhaittakorvausta maksetaan myös pysyväksi laitumeksi ilmoitetuille, pellon ulkopuolisille lohkoille.

Korvauskausi

Haettu ala tulee olla hakijan hallinnassa ja maatalouskäytössä viimeistään 15.6. Kuitenkin jos käytössä oleva maatalousmaa poistuu maatalouskäytöstä ennen 31.12., luonnonhaittakorvaus on näiltä lohkoilta peruttava. Jos maatalouskäytöstä poistuminen johtuu ylivoimaisesta esteestä (esim. pakkolunastuksesta), korvausta ei tarvitse perua kyseiseltä lohkolta. 

Kesantorajoite

Kesantoa, luonnonhoitopeltonurmia ja suojavyöhykettä voi ilmoittaa yhteensä enintään 25 % korvauskelpoisesta peltoalasta. 

Kesantorajoitteeseen lasketaan seuraavat kasvit ja niiden alat:
avokesanto, viherkesanto, sänkikesanto, luonnonhoitopelto (nurmi) ja suojavyöhyke (sitoumus alkaen 2015).

Suojavyöhykkeet ympäristökorvauksessa ja luonnonhaittakorvauksessa

Korvauksen asteittainen vähentyminen, ns. degressio

Maksettava hehtaarikohtainen korvaus alenee tilakoon kasvaessa. Korvaus maksetaan alennettuna vain tietyn portaan ylittävien hehtaarien osalta.

Kotieläintilan korotus

Kotieläinkorotus myönnetään tilalle, jolla täyttyy eläintiheysraja 0,35 eläinyksikköä korvauskelpoista peltohehtaaria kohti. Peltopinta-alaan ei lasketa mukaan LHK-korvauskelpoisuudella merkittyjä pellon ulkopuolisia pysyviä nurmia. Eläinmäärä ja peltopinta-ala määräytyvät molemmat samalta tukivuodelta. Jos eläintiheysraja ei täyty, hakijalle ei myönnetä kotieläinkorotusta.

Korotusta koskevat samat tuen peltovalvonnasta johtuvat vähennykset, jotka ovat aiheutuneet luonnonhaittakorvaukseenkin, koska molemmat ovat pinta-alaperusteisia tukia.

Eläinten ilmoittaminen

Kotieläinkorotuksen eläinten laskenta-ajanjakso on vuodesta 2016 alkaen koko vuosi eli 1.1.–31.12. Hallinto hakee korotusta hakeneen tilan nautojen, sikojen, lampaiden ja vuohien eläinmäärät suoraan eläinrekistereistä. Tukea hakevan tilan tulee ilmoittaa erikseen siipikarjan, hevosten ja ponien eläinmäärät kirjanpitotietojen mukaisina kuukauden 1. päivän tilanteen mukaan sähköisesti Vipu-palvelussa tai lomakkeella 461. Broilerien määrän voi ilmoittaa 1.–5. päivän mukaisena (yksi suurin näistä päivistä).

Muista ilmoittaa Vipu-palvelussa tai lomakkeella 461 myös yhteisömuotoisen maatilan eläimet, jotka haluat laskettavan omaan eläinmäärääsi mukaan. Huomaa että ilmoituksen tekijänä on oltava kotieläinkorotuksen hakija, ei yhteisö. Ilmoitettavina tietoina ovat yhteisön tilatunnuksen ja määräysvallassa olevan henkilön lisäksi yhteisön siipikarja, hevoseläimet ja tieto siitä, mitkä rekisterieläimet halutaan yhteisöstä laskea mukaan. Yhteisön kaupparekisteriote on lisäksi toimitettava kuntaan päätukihakemuksen tai viimeistään tämän eläinmääräilmoituksen yhteydessä määräysvallan toteamiseksi.

Eläinmääräilmoituksen yhteydessä on lisäksi toimitettava tarkemmat tiedot hevosista ja poneista.​

Eläinmääräilmoitus voidaan tehdä myöhästyneenä. Jos päätukihakemus on palautettu myöhässä, myöhästymispäivien lukumäärä määräytyy sen mukaan, kumpi on enemmän myöhässä - eläinmääräilmoitus vai tukihakemus.

Eläinten ilmoittaminen tapahtuu vuosittain tukihakuvuoden jälkeisen vuoden tammi-helmikuussa.

Laskentasääntöjä

Korvaukseen oikeuttavat kasvit

Korvaukseen oikeuttavat seuraavat kasvit/kasviryhmä ja niiden pinta-alat:

Viljat, öljykasvit, valkuaiskasvit, perunat, avomaanvihannekset, mauste- ja lääkekasvit, hedelmä- ja marjakasvit sekä puutarhataimistot, nurmet ja kesannot, erityistukisopimusalat (pelto ja pysyvä laidun), suojavyöhykenurmi, maisemapiirteet sekä eräät erikoiskasvit.

Korvaukseen eivät ole oikeutettuja:

Lyhytkiertoiset energiapuut, punontatarkoitukseen käytettävät koristepajut, metsäpuiden taimitarhat pellolla, metsälaitumet, puustoiset hakamaat, 20 v. erityistukisopimukset (pelto ja muu ala), erityistukisopimusalat (muu ala ja metsämaa), ympäristösopimusalat (muu ala ja metsämaa), kasvihuonealat, kasvimaat, tilapäisesti viljelemättömät alat ja viljelemättömät alat.

Korvauksen hakeminen

Voit hakea korvausta ja kotieläinkorotusta keväällä päätukihaun yhteydessä. Kotieläinkorotusta voi hakea ainoastaan silloin, jos hakee samalla luonnonhaittakorvausta. 

  
Päivitetty 3.4.2018.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​