Lammas- ja vuohipalkkioita ovat AB-alueella maksettavat uuhipalkkio ja kuttupalkkio sekä koko maassa maksettava teuraskaritsa- ja kilipalkkio.

Lammas- ja vuohipalkkiota myönnetään uuhista ja kutuista niiden kerryttämien tukikelpoisuuspäivien perusteella. Täysi palkkio maksetaan uuhesta tai kutusta, joka on ollut tilalla palkkiokelpoisena täyden kalenterivuoden. Teuraskaritsa- ja kilipalkkio maksetaan kokonaisuudessaan karitsoista ja kileistä, jotka on teurastettu tukivuoden aikana.

Tee ajoissa eläinten rekisteri-ilmoitukset eläinrekistereihin. 

Teurastamo

EU:n rahoittamia teuraspalkkioita (esim. teuraskaritsa- ja kilipalkkio) voidaan maksaa vain eläimistä, jotka on teurastettu Maaseutuvirastolle ilmoittautuneessa laitoksessa. Tarkista, että käyttämäsi teurastamo on listalla.

Lista palkkiojärjestelmään ilmoittautuneista teurastamoista

Hakeminen

Voit hakea lammas- ja vuohipalkkiota sähköisesti Vipu-palvelussa tai lomakkeella 184 viimeistään 15.6.2018. Jos olet palauttanut osallistumisilmoituksen jo vuonna 2015, 2016 tai 2017, uutta osallistumisilmoitusta ei tarvitse jättää.

Palkkion hakemisesta, ehdoista ja palkkiotasoista kerrotaan tarkemmin EU:n eläinpalkkioiden vuoden 2018 hakuohjeissa. 


Päivitetty 3.4.2018​​​​​​​​