Euroopan komissio avasi hedelmien ja vihannesten tuottajien haettavaksi tuen, jolla pyrittiin lieventämään Venäjän tuontikiellon aiheuttamia hedelmien ja vihannesten markkinahäiriöitä.

Tämä tilapäinen tukiohjelma on suljettu.

Tuenalaiset toimenpiteet ovat hedelmien ja vihannesten markkinoiltapoistot, raakana korjaaminen ja korjaamatta jättäminen. Markkinoiltapoistot tarkoittavat tuotteiden antamista ilmaisjakeluun, eläinten rehuksi, hedelmien ja vihannesten tuhoamista korjuun jälkeen tai muuta toimenpidettä. Tukea myönnetään markkinoiltapoistoihin kiloperusteisesti ja raakana korjaamiseen ja korjaamatta jättämiseen pinta-alaperusteisesti. Tämä tuki on tarkoitettu markkinoille tulevien hedelmä- ja vihannestuotteiden määrän vähentämiseen. Muihin toimenpiteisiin ei tätä tukea myönnetä.

Tuenalaiset toimenpiteet tulee toteuttaa 30. kesäkuuta 2018 mennessä.

Taulukko eri markkinoiltapoistotoimenpiteiden tukitasoista

Tuen soveltamiseen liittyvät tarkat säännöt toimenpiteiden toteuttamisesta ja tukitasoista ovat komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/1165.

Tukea myönnetään seuraaville tuoreina kulutettaviksi tarkoitetuille hedelmä- ja vihannesalan tuotteille:

  • CN-koodin 0808 10 omenat
  • CN-koodin 0808 30 päärynät
  • CN-koodin 0809 40 05 luumut
  • CN-koodin 0805 10 20 makeat appelsiinit
  • CN-koodin 0805 20 10 klementiinit
  • CN-koodien 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70 ja 0805 20 90 mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat), wilkingit ja muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit
  • CN-koodin 0809 30 persikat ja nektariinit
  • CN-koodin 0809 29 00 imeläkirsikat
  • CN-koodin 0810 70 00 persimonit

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Juhani Heikkilä
0295 31 2352
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi

25.9.2018