Ilmoita vuosittain päätukihaussa, oletko aktiiviviljelijä. Aktiiviviljelijäehdon tulee täyttyä koko kalenterivuoden.

Aktiiviviljelijän vaatimuksen tulee täyttyä, jos haet seuraavia tukia:

EU:n suorat tuet

 • perus- ja viherryttämistuki

 • nuoren viljelijän EU-tuki 

 • tuotantoon sidotut tuet.

Ohjelmatuet

 • luonnonhaittakorvaus

 • luonnonmukaisen tuotannon korvaus

 • eläinten hyvinvointikorvaus 

 • ympäristökorvaus *

 • ei-tuotannolliset investoinnit *.

* Aktiiviviljelijävaatimus ei koske

 • rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka hakevat

  •  ympäristösopimusta kosteikon hoidosta tai maatalouden monimuotoisuudesta ja maisemanhoidosta

  • ei-tuotannollisen investoinnin korvausta kosteikkoinvestoinnista tai perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivauksesta ja aitaamisesta

 • vesioikeudellisia yhteisöjä, jotka hakevat

  • ympäristösopimusta kosteikon hoidosta

  • ei-tuotannollisen investoinnin korvausta kosteikkoinvestoinnista.

Aktiiviviljelijöiksi katsotaan kaikki viljelijät, jotka ovat saaneet suoria tukia edellisenä vuonna yhteensä enintään 5 000 euroa.

Aktiiviviljelijäksi ei katsota sellaista luonnollista tai oikeushenkilöä taikka luonnollisten tai oikeushenkilöiden ryhmää, joka hallinnoi lentoasemia, rautatieyhtiöitä, vesiyhtiöitä, kiinteistöyhtiöitä, pysyviä urheilukenttiä tai vapaa-ajan alueita, ja joka on lisäksi saanut suoria tukia yli 5 000 euroa edellisenä vuonna. Näitä toimintoja hallitsevien tuenhakijoiden on osoitettava jokin seuraavista, jotta heidät voidaan katsoa aktiiviviljelijöiksi:

a) Suorien tukien vuotuinen määrä on vähintään 5 prosenttia muusta kuin maataloustoiminnasta peräisin olevista kokonaistuloista viimeisimpänä verovuonna, jonka verotus on vahvistettu.

b) Maataloustoiminta ei ole merkityksetöntä. Maataloustoimintaa ei katsota merkityksettömäksi, jos maataloustulot ovat vähintään 5 % kokonaistuloista.

c) Päätoimiala on maataloustoiminnan harjoittaminen.

Jos hallinnoit lentoasemia, rautatieyhtiöitä, vesiyhtiöitä, kiinteistöyhtiöitä, pysyviä urheilukenttiä tai vapaa-ajan alueita, ota yhteyttä kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiseen selvittääksesi, mitä todisteita sinun täytyy toimittaa. Lisätietoja löydät hakuoppaan aktiiviviljelijää käsittelevästä luvusta.


Päivitetty 3.4.2018

​​​​​