Yleinen hehtaarituki on tukialueilla C2–C4 maksettava kansallinen pinta-alatuki. Tukeen oikeuttavat maatalous-, puutarha- ja energiakasvit. Tukialueilla C3 ja C4 yleistä hehtaaritukea maksetaan avomaanvihanneksille, mutta ei muille pohjoista hehtaaritukea saaville kasveille. Tukea ei myöskään makseta vehnälle tai mallasohralle. 

Tukeen ei ole oikeutettu mm. viljelemätön lohko, kesantopelto, suojakaista, suojavyöhykkeet, luonnonlaidun ja -niitty, kasvimaa eikä kasvihuoneala.

Viljelyssä tulee noudattaa paikkakunnan tuotanto-olosuhteet huomioivaa viljelytapaa ja osaa täydentävistä ehdoista.

Tuen hakeminen ja maksaminen

Voit hakea tukea kesällä päätukihaun yhteydessä. Tuki maksetaan vuonna 2018.

 

Päivitetty 21.6.2018

​​​​