Maaseutuvirasto ei myönnä kansallisten tukien hakijoille poikkeuslupia enää vuonna 2016. Poikkeuksen myöntämistä koskeva maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 27 § on kumottu, eikä poikkeuslupia voi hakea 1.1.2016 lähtien. Poikkeuksen myöntäminen on koskenut maa- ja puutarhatalouden itse harjoittamista ja kotieläintukien peltoalavaatimusta.

Jatkossa sinun on täytettävä tukien myöntämisen edellytykset, kun haet jotain seuraavista tuista:

  • kansallinen kotieläintuki

  • kasvihuonetuotannon tuki

  • puutarhatuotteiden varastointituki.

Kansallisten tukien myöntämisen edellytykset voit lukea tukien hakuohjeista.