Hirvieläinten ja suurpetojen aiheuttamista vahingoista voi hakea vahingonkorvauksia. Korvaushakemukset toimitetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.