Ruokaketjun toiminnan kehittämiseen tarkoitettua avustusta saivat hakea järjestöt, yhdistykset, yritykset ja muut yhteisöt. Hankkeiden tuli olla laajoja ja valtakunnallisia. Niiden avulla edistettiin ruokaketjun kilpailukykyä, läpinäkyvyyttä ja vastuullista toimintaa kuluttajalähtöisesti.
 
Hankkeiden tarkoituksena oli lisätä ruoan, ruoantekijöiden ja ruokakulttuurin arvostusta sekä terveellisiä ruokatottumuksia. Hankkeet toteutettiin tiedonsiirtona, tiedottamisena, menekinedistämisenä tai kehittämisenä. Kohderyhmiä olivat esimerkiksi elintarvikealan toimijat, viljelijät tai kuluttajat.
 
Hankkeeseen sai avustusta enintään 80 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Hankkeet päättyivät viimeistään 31.12.2017.

 

2015 päättyneet hankkeet

Kalkkuna tunnetuksi: Suomen Siipikarjaliitto

Kevennetään yhdessä: Kauppapuutarhaliitto

Naiset ja maito: maito osana naisen terveyttä edistävää ravitsemusta : Maito ja Terveys

Päivittäistavarakaupan materiaalitehokkuuden kustannustehokkaiden työkalujen sekä toimintatapojen kehittäminen ja kokeilu: Päivittäistavarakauppa

Rukiin viljelyn kehitysohjelma: Pro Ruis

2016 päättyneet hankkeet

Ammattikeittiöalan imagonkohotuskampanja - Arvostusta ammattikeittiöille: Ammattikeittiöosaajat ry

Elintarviketietoasetuksen koulutushanke 2015-2016: Ruokatieto Yhdistys ry

Hyvinvointia hyllylle, tietoa tarjolle - kuluttajan opas vastuullisiin valintoihin eläinten hyvinvoinnin ja tuotannon turvaamiseksi: Helsingin yliopisto, Eläinten hyvinvointikeskus

Hyvinvointia luonnosta: Arktiset Aromit

Hyviä käytäntöjä tuorekasviksia valmistaviin yrityksiin - TuoPro2: Helsingin yliopisto, maataloustieteiden laitos

Kasvisaarteen arvoitus leikki-ikäisille: Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry

Kaurasta kaaliin, muikusta mustikkaan - pohjolan superruuat lautaselle: Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry

Luomupäivät: Luomuliitto

Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomueläintiloilla: Helsingin yliopisto, Ruralia-insituutti

Makumestari: Ruokakulttuurikeskus Ruukku ry

Missä leipä kasvaa?: Leipätiedotus

Mukulat kasvaa: Famoso Oy

Nimisuojasta kilpailukykyä: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Paikallisen ruuan tulevaisuuskuvat ja yhteiskunnalliset vaikutukset (PARTY): Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

Perussertifioinnin käyttöönotto kasvisten laadunvarmennuksessa: Puutarhaliitto

Powerfood - välipaloista voimaa: Suomen Kaurayhdistys

Ruokakasvatuksen ja ruokatiedon sisältöpalvelu - Valtakunnallinen vastuullisuusviestinnän hanke 2015-2017: Ruokatieto Yhdistys

Ruokaketjun tulevaisuuden tekijät -hanke: Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry

Ruokakoulu - Matskolan: Suomen 4H-liitto

Svinnkampen (Hävikinkaatajat): Finlands svenska Marthaförbund rf

Tuottavaa luomua - luomuruokaketjun tuottavuuden vahvistaminen: ProAgria Keskusten Liitto

2017 päättyneet hankkeet

Luomumuna luonnollisesti: Suomen Siipikarjaliitto

Luomubroileriketjun rakentaminen maahamme: Suomen Siipikarjaliitto
 
Luomun aluetaloudelliset vaikutukset ja tuotannon edistäminen: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
 
Luomutarjonnan lisääminen ja monipuolistaminen ammattikeittiöissä: Savon koulutuskuntayhtymä
 
Lyhyet läheiset ketjut - lähiruoka ja sosiaalinen pääoma : Turun yliopiston Brahea-keskus
 
LÄHI-INNO - Räätälöimällä ammattikeittiöihin: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
 
Maito- ja lihaketjun jäljitettävyysjärjestelmät - avoin, todennettava ja vastuullinen alkutuotanto : Eläintautien torjuntayhdistys ETT

Nuorille räätälöidyt menekinedistämiskampanjat vihannesten, hedelmien ja marjojen käytön lisäämiseksi (NUHEVIMA):Turun yliopisto, Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus
 
NYT - Tuotekehitystä ja hankintaosaamista –hanke: Savon koulutuskuntayhtymä

 
Paikallisruoan arvoketjua kehittämässä - Lähiruoan arvoketjuosien toimivuuden esittäminen HoReCa-tukkukaupan kanssa ja lähiruoan tunnettuuden lisääminen: Turun yliopiston Brahea-keskus
 
Pihvilihan tunnettuuden ja arvostuksen lisääminen: Pihvikarjankasvattajien liitto
 
Pohjoista poroa ammattikeittiöihin: Paliskuntain yhdistys

RUOKAePELI - Lasten ruokatietoisuuden lisääminen pelillistämisen keinoin: Turun yliopiston Brahea-keskus

Ruokaturvallisuusratkaisut viennin vauhdittajana: Food Safety Management Finland
 
Suomen RUOKA&MATKAILU strategian jalkauttaminen: HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, Hotelli-, ravintola- ja matkailualan koulutusyksikkö
 
Täsmäluomu - luomun kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen parantaminen: Pro Luomu ry
 
Viesti luomusta oikein: Mikkelin Ammattikorkeakoulu
 
Vilja- ja öljykasvisektorin yhteistoimintahanke: Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR


Päivitetty 4.1.2018