Kansallisen ruokaketjun kehittämismomentille 30.20.47 myönnettiin erillisrahoitus peruna-alalle. Hankkeilta edellytettiin, että ne ovat peruna-alaa hyödyttäviä, laajaa yhteistyötä tekeviä ja niiden tuli edistää peruna-alan kehittämis-, tiedottamis- ja menekinedistämistoimia ruoka- ja ruokateollisuusperunastrategian 2020 tavoitteiden mukaisesti. Hankkeet päättyvät 31.12.2017.
 

Peruna-alan kansainvälistyminen: Fennopromo

Toteutusaika 1.1.–30.4.2017

Myönnetty avustus: 44 000 euroa

Loppuraportti


Pure Peruna: Maa- ja kotitalousnaisten Keskus

Toteutusaika 1.1.2016–31.12.2017

Myönnetty avustus: 67 240 euroa

Loppuraportti

 

Parasta perunasta arkeen ja juhlaan: Marttaliitto

Toteutusaika 1.2.2016–31.12.2017

Myönnetty avustus: 29 540 euroa

Loppuraportti

 

Perunapohjaisten snckstuotteiden akryyliamidipitoisuuden vaikuttamisen selvitys: Orkla Confectionary & Snacks Finland ab

Toteutusaika 1.1.2016–31.12.2017

Myönnetty avustus: 90 480 euroa

Loppuraportti

Slutrapport


Perunan menekinedistämisen, tiedotuksen, neuvonnan, koulutuksen ja kehittämisen tehostaminen: Peruna-alan yhteistyöryhmä

Toteutusaika: 1.12.2015–31.12.2017

Myönnetty avustus: 258 119,20 euroa


Päivitetty 15.3.2018