Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto sisältyy EU:n koheesiopolitiikkaan. EU:n komissio on hyväksynyt kansallisen toimenpideohjelman 2014–2020. Suomessa vähävaraisten avun toimenpideohjelmassa keskitytään yksinomaan lieventämään vähävaraisimpien ihmisten ruoan puutetta.  

EU-osarahoitteiset maataloustuotteiden tiedotus- ja menekinedistämisohjelmat ovat sisämarkkinoille ja kolmansiin maihin suunnattuja kampanjoita. Niiden tarkoituksena on lisätä kansalaisten tuotetietämystä ja tuotteiden menekkiä sekä avata maataloustuotteille markkinoita Euroopan ulkopuolelle.

Mehiläishoito-ohjelma kehittää kotimaisen hunajantuotannon menetelmiä.