MAASEUTUVIRASTON NETTISIVUJA EI PÄIVITETÄ ENÄÄ. AJANKOHTAISIMMAN TIEDON SEKÄ UUDET RUOKA-AVUN LOMAKKEET LÖYDÖT RUOKAVIRASTON SIVUILTA OSOITTEESTA www.ruokavirasto.fi/ruoka-apu


Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston tavoitteena on edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa ja vähentää köyhyydessä ja syrjäytymisvaarassa elävien ihmisten määrää. Erityistavoitteena on lieventää köyhyyden pahimpia muotoja tarjoamalla aineellista tukea. Rahasto on osa EU:n koheesiopolitiikkaa. Valmistelusta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö:

EU:n komissio on hyväksynyt kansallisen toimenpideohjelman 2014–2020,  jonka toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä vastaa Maaseutuvirasto.

Suomessa vähävaraisten avun toimenpideohjelmassa keskitytään yksinomaan lieventämään vähävaraisimpien ihmisten ruoan puutetta. Elintarvikkeiden jakamisesta vähävaraisille vastaavat kumppaniorganisaatiot (kansalaisjärjestöt ja muut kohderyhmän kanssa työskentelevät organisaatiot).

 


Yhteystiedot:

ruoka-apu(at)mavi.fi

Sari T. Niemi, ylitarkastaja, 0295 312 362

Katriina Rintamäki, suunnittelija, 0295 312 371

Päivi Pirilä, tarkastaja, 0295 31 2495

eu-lippu-FEAD-fi_RGB.jpg 

 

Päivitetty 13.9.2018