Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston tavoitteena on edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa ja vähentää köyhyydessä ja syrjäytymisvaarassa elävien ihmisten määrää. Erityistavoitteena on lieventää köyhyyden pahimpia muotoja tarjoamalla aineellista tukea. Rahasto on osa EU:n koheesiopolitiikkaa. Valmistelusta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö:

EU:n komissio on hyväksynyt kansallisen toimenpideohjelman 2014–2020,  jonka toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä vastaa Maaseutuvirasto.

Suomessa vähävaraisten avun toimenpideohjelmassa keskitytään yksinomaan lieventämään vähävaraisimpien ihmisten ruoan puutetta. Elintarvikkeiden jakamisesta vähävaraisille vastaavat kumppaniorganisaatiot (kansalaisjärjestöt ja muut kohderyhmän kanssa työskentelevät organisaatiot).

Kumppaniorganisaatioiden elintarvikemäärien haku vuodelle 2018 ja kumppaniorganisaatioiden täydennyshaku

Kumppaniorganisaatiohaun yhteydessä organisaatiot hakevat elintarvikkeina myönnettävää tukea kilomäärinä. Kumppaniorganisaatiot hakevat tuen keskitetysti eli kumppaniorganisaationa toimiva keskusjärjestö kokoaa ala- tai paikallisyhdistysten hakemuksista yhden hakemuksen markkinatukiosastolle. Tuki on haettava viimeistään 30.4.2017 mennessä. Hakemus lähetetään osoitteeseen ruoka-apu@mavi.fi. Lisätietoja hakuoppaasta ja lomake löytyvät oppaat ja lomakkeet – osiossa.

Evira päivittänyt ohjeitaan

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on päivittänyt ruoka-apua koskevat ohjeensa 1.7.2017. Lisätietoa ohjeista jakaa ruoka-apua turvallisuudesta tinkimättä: https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/elintarvikehuoneistot/ruoka-apu/


Yhteystiedot:
ruoka-apu(at)mavi.fi
Sari T. Niemi, ylitarkastaja, 0295 312 362
Katriina Rintamäki, suunnittelija, 0295 312 371

eu-lippu-FEAD-fi_RGB.jpg 

 

Päivitetty 24.10.2016