Hankkeissa on mahdollisuuksia moneen

Hanke voi
• uudistaa elinkeinoja
• kehittää kannattavuutta
• lisätä osaamista
• parantaa maaseudun palveluita ja asumisen edellytyksiä.

Hankkeita voi toteuttaa
• paikallisesti
• alueellisesti
• alueiden välillä
• valtakunnallisesti
• kansainvälisesti.

Tukea voi hakea…
• julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten oppilaitos, järjestö, kyläyhdistys tai osuuskunta.

Tukea saa muun muassa…
• työntekijöiden palkkauskuluihin
• matkakustannuksiin
• asiantuntijoiden palkkioihin
• ostopalveluihin
• toimistokuluihin
• vuokriin
• hankkeen ohjausryhmän kuluihin
• investointeihin, kuten koneiden, laitteiden ja välineiden hankkimiseen
• rakennus- ja kunnostuskustannuksiin.

Hae rahoitusta

Ota yhteyttä ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään ja esitä ideasi. ELY-keskuksen ja Leader-ryhmän asiantuntijat neuvovat hakemuksen tekemisessä. Voit hakea oman ELY-keskuksesi tai Leader-ryhmäsi yhteystiedot täältä.

Mukaan hankeverkostoihin

Valmisteletko tai toteutatko jo luomua tai lähiruokaa edistävää hanketta? Onko organisaatiossasi suunnitteilla marjoihin ja muihin luonnontuotteisiin, energian tehokkaaseen käyttöön, matkailuun tai hyvinvointipalveluihin liittyvä hanke? Näihin aihepiireihin lomittuvan hankkeen toteuttajan kannattaa ottaa yhteyttä valtakunnallisiin koordinaatiohankkeisiin, joiden tehtävänä on verkostoituttaa hankkeita keskenään.  Yhteystiedot ja lisätietoa koordinaatiohankkeista

Tutustu hanketoimijan käsikirjaan

Hanketoimijan käsi­kir­jas­sa pa­neu­du­taan ke­hit­tä­mis­hank­kei­den to­teut­ta­mi­seen. Tar­koi­tuk­se­na on an­taa yleis­kä­si­tys han­ke­toi­min­nas­ta: hank­keen suun­nit­te­lus­ta, ha­ke­mi­ses­ta, to­teut­ta­mi­ses­ta ja päät­tä­mi­ses­tä. Tutustu käsikirjaan.