Maaseutuviraston tietojärjestelmissä ja sähköisen asioinnin palveluissa on käyttökatko 25.8. klo 16.15–4.9.2017. Muun muassa Vipu- ja Hyrrä-asiointipalvelut eivät ole tuolloin käytettävissä. Käyttökatko koskee myös muiden virastojen järjestelmiä MMM:n hallinnonalalla. Tiedotamme heti, kun palvelut ovat taas käytettävissä.

Yritys- tai hanketukien hakija

Jos aiot hakea yritys- tai hanketukia tai niiden maksua, kysy ELY-keskuksesta tarkempia tietoja hakemusten käsittelyajoista. ELY-keskukset ja Leader-ryhmät ohjeistavat hakijoita tarkemmin esimerkiksi siitä, milloin hakemus pitää viimeistään tehdä Hyrrä-palvelussa, jos haluat, että se käsitellään ennen katkoa.

Voit aloittaa tuetut toimet, kun hakemus on tullut vireille. Jos sinun täytyy saada hakemuksesi vireille aikavälillä 25.8.–4.9.2017, voit toimittaa hakemuksesi paperilomakkeella ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään.

Jos maksun hakeminen on ajankohtaista, tee maksuhakemus hyvissä ajoin ennen katkoa tai katkon jälkeen sähköisesti Hyrrä-palvelussa. Maksuhakemuksen toimittaminen paperilla ei käytännössä nopeuta maksun käsittelyä. Käyttökatkon aikana tukia ei makseta.

Viljelijä

Maatalouden investointituissa tuettua toimea ei saa aloittaa ennen tukipäätöstä. Viimeistään 15.8.2017 jätettyjen hakemusten päätöksenteko alkaa aikaisintaan käyttökatkon jälkeen eli käytännössä syyskuussa. Elokuun puolivälissä alkavan tukijakson investointitukipäätökset tehdään joka tapauksessa vasta tukijakson päätyttyä lokakuun loppupuolella. Käyttökatkon aikana voit jättää investointitukihakemuksen paperilomakkeella. Hakemuksen jättäminen paperilomakkeella ei kuitenkaan nopeuta päätöksentekoa, joten käytännössä hakemus kannattaa tehdä sähköisesti, kun Hyrrä-palvelu on taas käytettävissä. Käyttökatkon aikana ei makseta tukia.

Jos sukupolvenvaihdos ja tilakauppa ovat ajankohtaisia, toimita aloitustukihakemuksesi hyvissä ajoin ennen katkoa sähköisesti Hyrrä-palvelussa. Nuoren viljelijän aloitustuen tukihakemus tulee olla vireillä ennen tilanpidon aloittamista. Tarvittaessa voit toimittaa aloitustukihakemuksen paperilomakkeella katkon aikana, jos täytät 41 vuotta käyttökatkon aikana.

Käyttökatko vaikuttaa myös eläinrekistereihin. Käyttökatkon vaikutuksista eri eläinrekistereihin saat lisätietoa osoitteesta www.evira.fi/kayttokatko. Voit myös kysyä sähköpostitse: meta.hairiotiedotus@evira.fi

Et voi selata tietojasi Vipu-palvelussa etkä neuvojarekisteriä (www.mavi.fi/neuvojarekisteri) katkon aikana.

Neuvoja

Jos annat Neuvo2020-neuvontajärjestelmän mukaista neuvontaa, ota huomioon seuraavat asiat sähköisessä asioinnissa:

  • Tee kaikki tiedossasi olevat neuvonnan ennakkoilmoitukset Hyrrässä ennen katkoa eli siis viimeistään 25.8. ennen klo 16.15.

  • Tarkista, onko 6 kuukauden aikaraja menossa umpeen katkon aikana jonkin jättämäsi ennakkoilmoituksen osalta. Tee maksuhakemukset näistä neuvonnoista ennen katkoa.

  • Katkon aikana voit tarvittaessa tehdä ennakkoilmoituksen neuvonnasta paperilomakkeella.

Vaikutuksia myös koulujakelun sekä tuonti- ja vientitodistusten asiointiin

Koulujakelujärjestelmän Nekka-asiointipalvelussa asiakkaat eivät pysty käyttökatkon aikana laatimaan tukihakemuksia, rekisteröimään uusia toimipisteitä tai lähettämään lukuvuositietoja. Omia tietoja ei pysty myöskään tarkastelemaan asiointipalvelussa. Asiakkaat voivat halutessaan lähettää tukihakemukset, toimipisteiden rekisteröinnit ja lukuvuositiedot paperilomakkeilla, mutta niitä ei pystytä kuitenkaan käsittelemään käyttökatkon aikana.

Käyttökatkon aikana tuonti- ja vientitodistusten hakupalvelu on poissa käytöstä. Katkon aikana ei siis pysty hakemaan AGRIM- tai AGREX-todistuksia, tarkastelemaan omia tietoja, tekemään varauksia todistuksille tai palauttamaan sähköisiä todistuksia. Ohjeistus tuonti- ja vientitodistusten hakijoille