Suomi on maailman pohjoisimpia maatalousmaita. Viljelijätukijärjestelmän perusta muodostuu EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaisista tukimuodoista. Näistä tuista tärkeimmät ovat EU:n kokonaan rahoittamat tuet (suorat tuet, esimerkiksi perustuki) sekä EU-osarahoitteiset tuet luonnonhaittakorvaus (LHK) ja maatalouden ympöristökorvaus. EU:n yhteisen maatalouspolitiikan tukimuotoja täydennetään kansallisilla tuilla.

Maaseudun kehittämisessä on käytössä EU-tukia, EU-osarahoitteisia tukia ja kansallisia tukia. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma on EU:n maaseuturahaston osarahoittama ohjelma, johon sisältyy viljelijätukien lisäksi muun muassa maaseutuelinkeinojen monipuolistaminen ja kehittäminen, maaseutumatkailun kehittäminen sekä maaseudun palveluiden ja kylien kehittäminen sekä Leader-toiminta ja alueiden yhteistyö.

Markkinatuet ovat osa EU:n maatalouspolitiikkaa. Niiden tärkeimpänä tavoitteena on maatalouselintarvikkeiden hintatason vakauttaminen, ja siten kohtuullisen hintatason turvaaminen tuottajille. Markkinatukijärjestelmä koostuu monesta erityyppisestä tukiohjelmasta ja palvelee laajaa asiakaskuntaa. Asiakkaita ovat viljelijät, yritykset, teollisuus ja kauppa, kunnat, koulut ja päiväkodit sekä järjestöt.