12.1.2018

Maaseutuvirasto postittaa viljelijöille yhteenvedot vuonna 2017 maksetuista maataloustuista tammi–helmikuun vaihteessa. Tukiyhteenvedot ovat maatiloilla viimeistään viikolla 6.

Tukiyhteenvedossa esitetään maatilalle maksettujen tukien määrät sekä tiedot mahdollisista takaisinperinnöistä, ulosotoista, panttauksista ja lisäseuraamuksista. Yhteenvedossa kerrotaan myös ilmoitettujen tukisummien laskutavasta.

Valtaosa viljelijöistä saa maksutiedot myös verkkoasiointipalvelu Vipusta. Vipu-palvelussa ei ole tietoa maksulipulla perityistä takaisinperinnöistä, mutta muilta osin tiedot ovat postitettavaa tukiyhteenvetoa vastaavat.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Tukipäällikkö Jaakko Rinne
0295 31 2383
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi