12.3.2018

Elintarviketurvallisuusvirasto ja Maaseutuvirasto ovat julkaisseet Täydentävät ehdot 2018 -oppaan. Vuosittain julkaistavaan oppaaseen on koottu täydentävien ehtojen vaatimukset, joiden noudattaminen on useimpien viljelijätukien ehtona. Edelliseen vuoteen nähden tehdyt muutokset ovat luettavissa verkkojulkaisun Uutta 2018 -luvusta.

Täydentävien ehtojen kansallisesti säädettyihin vaatimuksiin on tullut useita lievennyksiä. Elintarvikehygieniaa koskevista vaatimuksista on poistettu esimerkiksi alkutuotantopaikasta ilmoittaminen elintarvikevalvonnalle, lypsykoneen huolto ja testaus sekä tilasäiliössä olevan maidon lämpötilan kirjaukset.

Hyönteisistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista on jatkossa sallittua käyttää elintarviketuotantoeläimistä kalojen ja muiden vesiviljelyeläinten ruokinnassa. Sitä sisältävät rehut on käsiteltävä ja varastoitava erillään muiden elintarviketuotantoeläinten rehuista. Näiden rehujen käyttöön voi liittyä ilmoitus- tai hyväksymismenettely.

Muutoksia eläinten hyvinvoinnin vaatimuksiin

Eläinten hyvinvointia koskeva uusi vaatimus on, että tilalla on oltava riittävästi pätevää henkilökuntaa. Lisäksi eläintenpitäjän on annettava ohjeita ja opastusta eläinten hoitoon ja käsittelyyn osallistuville henkilöille.

Täydentäviin ehtoihin on lisätty myös vasikoiden nupoutusta koskevia vaatimuksia sekä elävien nautojen, lampaiden ja vuohien vientivaatimuksia.

Viherkesannon määritelmä tarkentui

Viherkesantoa eli yksi- tai monivuotisilla riista-, maisema-, niitty- tai nurmikasveilla kylvettyä peltoa ei voi kylvää pelkästään vilja-, öljy- tai valkuaiskasveilla tai niiden siemenseoksilla. Määritelmää on täsmennetty viherkesannon ekologista alaa koskevaan EU-säädökseen tehdyn tarkennuksen vuoksi.

Jatkossa viljelijä ei esimerkiksi voi ilmoittaa viherkesannoksi puhdasta kaura-, rapsi- tai apilakasvustoa tai niiden seoskasvustoa. Jos viljelijä lisää seokseen esimerkiksi nurmi- tai niittykasvin, kasvusto on hyväksyttävä viherkesannoksi.

Ekologisen alan kesannon päättäminen mahdollista vasta 16.8. lähtien

Ekologisen alan kesannoksi ilmoitettu viher- ja sänkikesanto voidaan päättää ja muokata aikaisintaan 16.8., jos alalle kylvetään nurmikasveja tai syksyllä kylvettäviä tai istutettavia kasveja. Aiemmin EFA-kesannon kemiallinen päättäminen oli mahdollista 15.7. alkaen. Muutos johtuu viherryttämistukea koskevasta EU-säädöksestä, jonka mukaan kasvinsuojeluaineiden käyttö on kielletty ekologisen alan kesannoilla kesantokauden aikana 16.8. asti. 

Täydentävät ehdot 2018 -opas

Lisätietoa täydentävistä ehdoista:

Elintarvikehygienia

Ylitarkastaja Noora Tolin (Elintarviketurvallisuusvirasto)
040 196 6475
etunimi.sukunimi@evira.fi

Eläinten hyvinvointi
Ylitarkastaja Taina Mikkonen (Elintarviketurvallisuusvirasto)
040 830 8404
etunimi.sukunimi@evira.fi

Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset
Ylitarkastaja Hanna Ketomäki (Maaseutuvirasto)
0295 312 429 
etunimi.sukunimi@mavi.fi