11.9.2018

Maaseutuvirasto maksaa viljelijöille korvauksia menetyksistä, jotka johtuvat vuoden 2017 runsaiden sateiden vuoksi tekemättä jääneistä syyskylvöistä tai tuhoutuneista syyskasvustoista. Tuen maksaminen alkaa torstaina 13.9.

Syyskylvömenetysten tukea maksetaan noin 4 400 viljelijälle yhteensä noin 61 000 hehtaarista. Tuen saaminen edellyttää, että tuhoutunut tai kylvämättä jäänyt ala on ollut vähintään 30 prosenttia maatilan syyskasvien viljelyalasta.  EU:n rahoittamaa tukea maksetaan yhteensä enintään 1,08 miljoonaa euroa.

Sokerijuurikkaan kuljetustuki maksuun

Sokerijuurikkaan kuljetustuen maksaminen alkaa 13.9. Tukea maksetaan kansallisista varoista yhteensä noin 770 000 euroa. Tuella korvataan viljelijöille sokerijuurikkaan kuljetuksesta aiheutuneita kustannuksia. 

Tavoitteellinen maksuaikataulu, syksy 2018 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Kehittämispäällikkö Jaakko Rinne
0295 31 2383
etunimi.sukunimi@mavi.fi