7.5.2018

Maaseutuvirasto maksaa petovahinkokorvaukset vuoden 2017 viljelys-, kotieläin-, irtaimisto- ja porovahingoista 11.5.2018 alkaen. Pankkien välisestä maksuliikenteestä johtuen maksut ovat korvauksensaajien tileillä muutaman päivän viiveellä.

Petovahinkokorvauksia maksetaan yhteensä noin 7,3 miljoonaa euroa. Maaseutuvirasto maksaa korvaukset maa- ja metsätalousministeriön myöntämistä määrärahoista. Summaan ei sisälly maa- ja metsätalousministeriön paliskunnille maksama vasahävikkikorvaus porotaloudelle.

Korvauksia maksetaan 74 prosenttia myönnetystä korvausmäärästä, jolloin jokaiselta korvauksensaajalta vähennetään korvauksen määrää samassa suhteessa. Korvauksia ei voida maksaa täysimääräisinä, koska valtion talousarviossa suurpetovahinkoihin varattu määräraha ei riitä vuoden 2017 vahinkojen täysimääräiseen korvaamiseen.

Petovahinkokorvauksia voidaan maksaa karhun, suden, ahman ja ilveksen aiheuttamista vahingoista. Vahinkoja arvioivat kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset.


Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Ylitarkastaja Velimatti Mukkila

0295 31 2285

etunimi.sukunimi(at)mavi.fi