8.6.2018

Lämpimän ja sateettoman toukokuun vuoksi viljelykasvit kärsivät kuivuudesta. Maataloustukien saamisen ehtona on hyvän maatalouskäytännön mukainen viljely myös siinä tapauksessa, jos kuivuus on tuhonnut kasvuston.

Viljelijät voivat hakea vuoden 2018 maataloustukia ja ilmoittaa lohkoilla viljeltävät kasvit verkkoasiointipalvelu Vipussa 15.6.2018 asti. Tukihakemuksessa ilmoitetut kasvit on kylvettävä tai istutettava viimeistään 30.6.2018. Jos viljely on hyvän maatalouskäytännön mukaista, kuivuuden tuhoamaa kasvustoa ei tarvitse yleensä kylvää uudelleen.

Maaseutuviraston verkkosivustolle on koottu ohjeistusta ympäristönurmien ja viherkesannon taloudellisesta hyödyntämisestä kasvukauden aikana. Viljelijät voivat hyödyntää nurmia taloudellisesti tietyin ehdoin koko kasvukauden ajan. Poikkeuksena ovat viherryttämistuen ekologisen alan kesannot.

Ohjeistusta on saatavilla myös kylvövelvoitteista, ilmoitetuin kasvin muuttamisesta ja maataloustukien perumisesta.

Kuivuus ja nurmien käyttö
Kylvövelvoitteet, ilmoitetun kasvin muuttaminen ja maataloustukien peruminen

Lisätietoja tuenhakijalle:

Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Ympäristökorvaus
Maatalousylitarkastaja Markku Kuoppa-aho
0295 31 2431

Viherryttämistuki
Ylitarkastaja, Mirka Holmén
0295 31 2501

etunimi.sukunimi@mavi.fi