11.6.2018

Metsämarjojen ja -sienten varastointituki vuodelta 2018 on haettavissa. Tuki on tarkoitettu pohjoisen tuen alueella poimittujen ja varastoitujen metsämarjojen ja -sienten pitkäaikaisesta varastoinnista aiheutuneiden kustannusten osittaiseen korvaamiseen.

Hakemus Lapin ELY-keskukseen

Varastointitukihakemus (lomake 237) on jätettävä viimeistään 16.7.2018 Lapin ELY-keskukseen (osoite: Lapin ELY-keskus, kirjaamo, PL 8060, 96101 Rovaniemi, käyntiosoite Hallituskatu 3B, Rovaniemi). Maaseutuvirasto postittaa lomakkeen ohjeineen viime vuonna tukea hakeneille. Lomakkeen voi myös pyytää ELY-keskuksesta tai tulostaa mavi.fi-sivustolta

Tukiehdoista saa neuvontaa Lapin ELY-keskuksesta, joka vastaa valtakunnallisesti tuen myönnöstä, maksamisesta ja takaisinperinnästä. Tuen valvonnan suorittaa paikallinen ELY-keskus.

Tukiehdot ennallaan

Tukea voidaan maksaa elinkeinonharjoittajille, joilla on tietyt tekniset vaatimukset täyttävä varasto C-tukialueella eli pohjoisen tuen alueella. Varastossa on oltava 30.6.2018 pohjoisen tuen alueella ennen vuotta 2018 poimittuja, ihmisravinnoksi tarkoitettuja metsämarjoja ja -sieniä.

Tuen saannin ehtona on lisäksi, että tuenhakija on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Hakijan on myös pystyttävä osoittamaan ilmoittamansa varastomäärät oikeiksi ja pohjoisen tuen alueelta poimituiksi esimerkiksi kuittien, kirjanpidon ja poimijalistojen avulla.

Varastointitukea maksetaan tuorepainokiloa kohti enintään seuraavasti: lakka 34 senttiä/kg, muut metsämarjat 10 senttiä/kg ja metsäsienet 42 senttiä/kg. Tuki on tavoitteena maksaa marraskuun 2018 puolivälissä.

Lisätietoja Lapin ELY-keskuksesta:
Tarkastaja Virpi Koivurova
puh. 0295 03 7169
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Maatalousylitarkastaja Antti Hietala
puh. 0295 31 2425
etunimi.sukunimi@mavi.fi