11.12.2018 

Maaseutuvirasto aloittaa vuoden 2018 EU:n suorien tukien ja nautaeläinpalkkioiden maksamisen torstaina 13.12. Maksuun tulee lisäksi noin 7,5 miljoonaa euroa lisätukea kansallisiin kotieläintukiin, sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettuun tukeen sekä maidon tuotantotukeen. Lisämaksuja maksetaan maatalouden kannattavuusongelmien ja viime kesän kuivuudesta aiheutuneiden ongelmien vuoksi.

EU:n suoria tukia eli perustukea, viherryttämistukea, nuoren viljelijän EU-tukea ja peltokasvipalkkiota maksetaan joulukuussa noin 95 prosenttia tukien kokonaismäärästä.  Perustukea tulee maksuun 240 miljoonaa euroa, viherryttämistukea noin 147 miljoonaa euroa, nuoren viljelijän EU-tukea noin 10 miljoonaa euroa ja peltokasvipalkkiota noin 13 miljoonaa euroa.

EU:n nautaeläinpalkkioista maksetaan joulukuussa 85 prosenttia. Hakuvuoden puolella maksettava osuus on yleensä 70 prosenttia, mutta tänä vuonna osuus voi olla poikkeuksellisesti suurempi. Nautapalkkiota maksetaan 13.12. lähtien yhteensä noin 45 miljoonaa euroa ja lypsylehmäpalkkiota noin 27 miljoonaa euroa.

Viljelijät saavat maksuja tileilleen ensimmäisestä maksupäivästä lähtien sitä mukaa, kun kunnat hyväksyvät maksuaineistoja. EU:n suorien tukien ja nautaeläinpalkkioiden loppuosat maksetaan maatiloille kesäkuussa 2019.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 5.12.2018
Tavoitteellinen maksuaikataulu, syksy 2018

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Kehittämispäällikkö Jaakko Rinne
0295 31 2383
jaakko.rinne@mavi.fi