27.6.2018

Vuoden 2017 Etelä-Suomen sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea saaneille maatiloille maksetaan lisämaksu. Jo maksettua tukea korotetaan kahdella eurolla siten, että tuen määrä on 70 euroa eläinyksiköltä.

Maaseutuvirasto maksaa lisämaksut maatiloille 2.7.2018 alkaen. Tuen ennakot maksettiin huhtikuussa 2017 ja loppumaksut huhtikuussa 2018.

Sika- ja siipikarjatalouden Etelä-Suomen tukea maksetaan tilakohtaisen viitemäärän perusteella AB-tukialueella. Lisämaksu johtuu valtioneuvoston asetuksen muutoksesta, jonka johdosta maksettavan tuen kokonaismäärää korotetaan noin 400 000 eurolla.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Teppo Jauhiainen
0295 31 2283
etunimi.sukunimi@mavi.fi