16.4.2018

Maaseutuvirasto aloittaa kasvihuonetuotannon tuen ennakoiden maksamisen torstaina 19.4.2018. Maksuun tulee noin 60 % vuonna 2018 haetusta kasvihuonetuesta. Ennakoita maksetaan kasvihuoneyrittäjille yhteensä noin 13 miljoonaa euroa.

Kansallisten kotieläintukien maksaminen alkaa torstaina 26.4. Maksettavina ovat samaan aikaan vuoden 2017 tukien loppumaksut ja vuoden 2018 tukien ennakot. Vuoden 2017 loppumaksuja Maaseutuvirasto maksaa eläintiloille yhteensä noin 37 miljoonaa euroa ja vuoden 2018 ennakoita noin 60,5 miljoonaa euroa.

Torstaina 26.4. alkaa myös ohjelmakauden 2014–2020 ympäristösopimusten mukaisten korvausten loppuosien (15 %) maksaminen. Maksuun tulee yhteensä noin 2,4 miljoonaa euroa sopimuksista kosteikon hoito sekä maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito.

Tuensaajat voivat tarkistaa tiedot maksetuista tuista Vipu-palvelusta.

Tavoitteellinen maksuaikataulu, kevät 2018

Lisätietoa Maaseutuvirastosta:
Tukipäällikkö Jaakko Rinne
0295 31 2383
etunimi.sukunimi@mavi.fi