23.1.2018

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumus on haettavissa verkkoasiointipalvelu Vipussa 31.1.2018 saakka. Korvausta vuodelle 2018 voivat hakea kaikki nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilat.

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot on julkaistu joulukuussa mavi.fi-sivustolla. Julkaisun jälkeen ehtoihin on tarkennettu toimenpiteen 4.5 munivia kanoja koskevaa ohjeistusta rampeista ja tasoista. Muutokset on koottu sitoumusehtojen loppuun.

Hyvinvointikorvauksen haussa maatila valitsee eläinlajeittain ne toimenpiteet, joihin tila haluaa sitoutua eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Korvauksen perusteena ovat muun muassa toimenpiteiden toteuttamisesta aiheutuva lisätyö ja materiaalikustannukset.

Korvaus maksetaan eläinrekisteristä saatavien eläinmäärien perusteella. Poikkeuksena ovat siat ja siipikarja, joiden määrät maatilan on ilmoitettava itse. Viime vuonna korvausta saaneiden sika- ja siipikarjatilojen tulee tehdä eläinmääräilmoitus Vipu-palvelussa 15.2.2018 mennessä.

Eläinten hyvinvointikorvauksen suosio on kasvanut viime vuosina, ja korvausta on saanut suuri osa kotieläintiloista. Viime vuonna korvausta haki yhteensä 6 200 tilaa. Hyvinvointikorvauksia maksettiin vuonna 2017 noin 52 miljoonaa euroa.

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot

Lisätietoja:

Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Ylitarkastaja Timo Keskinen

0295 31 2463

etunimi.sukunimi@mavi.fi