26.11.2018

Vuoden 2019 alussa julkaistaan ruokavirasto.fi-verkkosivusto, joka kokoaa yhteen useat maatalouden ja elintarviketurvallisuuden julkiset palvelut. Samalla evira.fi ja mavi.fi jäävät historiaan. 

Kun Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira), Maaseutuvirasto (Mavi) ja osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palvelukeskusta (Mitpa) yhdistyvät vuoden vaihteessa, yhdistyvät myös niiden tarjoamat palvelut yhteen verkkopalveluun. Virastojen yhdistämisellä tavoitellaan saumatonta asiakaspalvelua koko ruokaketjussa alkutuotannosta kuluttajiin saakka.

Syntyvän viraston koko palvelukirjo on laaja. Ruokavirasto edistää, valvoo ja tutkii elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua, eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä kasvinterveyttä ja maa- ja metsätalouden tuotantoon käytettäviä lannoitteita, rehuja, kasvinsuojeluaineita, maanparannusaineita, lisäysaineistoa ja raaka-aineita.

Virasto vastaa Euroopan unionin maataloustuki- ja maaseuturahastojen varojen käytöstä Suomessa, toimii Suomen maksajavirastona ja hallinnoi EU- ja kansallisia tukia.

Linkit vanhoihin osoitteisiin katkeavat

Vanhat verkko-osoitteet mavi.fi ja evira.fi käännetään viemään ruokavirasto.fi:hin heti vuoden alussa. Myös sähköiset asiointipalvelut, kuten maaseudun tukien sähköinen hakupalvelu Hyrrä, muuttuvat ruokavirasto.fi-loppuisiksi. Eviran ja Mavin nykyisiin verkkosisältöihin muista verkkopalveluista vievät linkit rikkoutuvat.

Verkkopalvelun rakentajat muistuttavat kumppaniorganisaatioiden verkkopalvelujen ylläpitäjiä korjaamaan linkkejä ja pahoittelevat uudistuksen aiheuttamaa vaivaa.

Navigoinnin pohjana neljä kohderyhmää

Sivuston navigaatio perustuu neljään kohderyhmään, joille palvelut on ryhmitelty: viljelijät, yritykset, yhteisöt ja henkilöasiakkaat. Näiden pääosioiden kautta asiakkaat löytävät helposti kukin tilanteeseensa sopivat ratkaisut.

Kumppanina sivuston konseptoinnissa ja toteutuksessa toimii Solita Oy ja julkaisujärjestelmänä Episerver CMS. Verkkosivuston suunnittelu aloitettiin vuosi sitten. Projekti- ja ohjausryhmiin nimettiin jäsenet kaikista kolmesta organisaatiosta. Kevään työpajoissa määriteltiin linjaukset rakenteelle, toiminnallisuuksille, haulle ja visuaalisuudelle.

Kesällä päästiin jo tekniseen toteutukseen: pystyttämään ympäristöä ja tarkentamaan yksityiskohtia ketterän kehittämisen periaatteella. Samalla rakennetta työstettiin organisaatioiden omin voimin ja yhdessä eteenpäin. Syksy on ollut erityisesti tiivistä sisällöntuotannon ja -siirron aikaa.

Sivuston visuaalinen ilme periytyy Ruokaviraston ilmeestä. Esimerkiksi värit ovat ilmeen mukaiset: murrettu sininen, olki ja vadelma, joka esiintyy tehostevärinä esimerkiksi linkeissä.

Lisätietoa:

projektipäällikkö, viestintäpäällikkö Johanna Pellinen, Evira, p. 043 8245 394

projektipäällikkö, johtava tietojärjestelmäasiantuntija Hanna Hirsimäki, Mavi, p. 0295 31 2466

ohjausryhmän puheenjohtaja, yksikönjohtaja Tuija Riukulehto, Mavi, p. 0295 312 418

Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseutuvirasto ja osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palvelukeskusta ovat 1.1.2019 Ruokavirasto.