Maaseutuviraston tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko suunnitelmia, arviointeja ja selvityksiä tai muita asiakirjoja.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös, varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus, ja ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Mavin Netra-sivut sisältävät myös rahastojen (Mira ja Makera) tilinpäätöstiedot.

Netra-palvelua ylläpitää Valtiokonttori. Palvelu tarjoaa tietoa valtionhallinnon toiminnasta, resursseista ja tuloksellisuudesta.