Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat luonteeltaan enemmän Maaseutuviraston omia ehdotuksia ja suunnitelmia eivätkä lopullisia maa- ja metsätalousministeriön vahvistamia asiakirjoja. Näiden joukossa ovat myös Valtiontalouden tarkastusviraston tekemät tarkastuskertomukset sekä viraston tekemät ja teettämät arvioinnit ja selvitykset.  

Suunnitelmat  

Strategiset suunnitelmat   

Maaseutuviraston strategia 2013–2017 
Maaseutuviraston strategia 2012 

Mavin toiminta- ja taloussuunnitelma  

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) esitetään Mavin toiminnan painopisteet ja taloudelliset tiedot 4-vuotisena TTS-kautena. TTS on Mavin itsensä laatima ennakkosuunnitelma, eikä sen sisältöjä vahvisteta ministeriössä. Vuodesta 2014 lähtien TTS:n on korvannut monivuotinen tulossopimus.  

mavi-toiminnan-ja-talouden-suunnitelma-2015-2018.pdfToiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2018 

Alueellistaminen  

Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet 

Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet, väliraportti 

mavi_alueellistaminen loppuraportti.pdfMaaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet, loppuraportti

Avoimen hallinnon toimintasuunnitelma 

Avoimen hallinnon toimintasuunnitelma

Arvioinnit ja selvitykset  

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.  

Toiminnan ulkoinen arviointi 

Maaseutuviraston ulkoinen arviointi 2016