Tällä hetkellä maksajavirastokokonaisuuteen kuuluvia tehtäviä hoidetaan Maaseutuvirastossa (Mavi), Elintarviketurvallisuusvirastossa (Evira), kunnissa, ELY-keskuksissa ja aluehallintovirastoissa. Maakuntauudistuksen ja Ruokaviraston perustamisen myötä maksajavirastokokonaisuuteen kuuluu enää kaksi pääasiallista toimijaa, maakunnat ja Ruokavirasto.

Maakuntauudistus selkeyttää maksajavirastokokonaisuutta ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia tehtävien hoitoon:

  1. Tällä hetkellä toimijoita on noin 80, muun muassa 15 ELY-keskusta ja 61 kuntien maaseutuhallinnon yhteistoiminta-aluetta (YT-alue). Uudistusten jälkeen toimijoita ovat Ruokavirasto ja 18 maakuntaa (lisäksi Tulli sekä Ahvenanmaalla maakuntahallintus ja valtionvirasto). 

  2. Maakuntauudistus luo mahdollisuudet uudistaa toimintatapoja, kun nykyiset ELY-keskusten, kuntien YT-alueiden ja osa aluehallintovirastojen nykyisistä tehtävistä hoidetaan yhdessä organisaatiokokonaisuudessa (maakunnassa).

  3. Maakunnilla on myös mahdollisuudet etsiä myös uusia yhteistyön muotoja esimerkiksi lomituspalveluiden, ympäristöterveydenhuollon ja maaseutuhallinnon välillä.

Lue alasivuilta lisää muun muassa maksajavirastokokonaisuuden merkityksestä ja maksajavirastovaatimuksista, jotka maakuntien on huomioitava toiminnassaan. Näillä sivuilla esitetään yleiskuvaus maksajavirastokokonaisuuteen liittyvistä tehtävistä ja vaatimuksista.

Lisätietoja maksajavirastokokonaisuudesta ja maakuntauudistuksesta Maaseutuvirastosta:

Kehittämispäällikkö Jaakko Rinne
puh. 0295 31 2383

Aluekehittämispäällikkö Raisa Ikonen
puh. 0295 31 2404

Kehittämisasiantuntija Terhi Pajumäki
puh. 0295 31 2258

etunimi.sukunimi(at)mavi.fi
maku(at)mavi.fi