Vipu – Viljelijän verkkoasiointi 

Mavin perustamisesta lähtien olemme panostaneet viljelijöiden sähköiseen asiointiin.  Viljelijä voi Vipu-palvelussa tallentaa ja lähettää sähköisiä tukihakemuksia. Lisäksi viljelijä voi selata maatilaansa liittyviä tietoja ja tarkastella maatilansa peruslohkoja karttapalvelusta.  Sähköisen asioinnin lisäämisellä tehostetaan myös hallintoa.  Lisätietoa Vipusta

Tukisovelluksen uudistaminen

Tukisovellus on Mavin merkittävin ja laajin järjestelmä, jolla käsitellään viljelijätuet ja hallinnoidaan maatilarekisteriä. 

Tukisovelluksen uudistamishankkeen tavoitteena on ollut rakentaa uusi sähköinen viljelijätukien hallinnointijärjestelmä, johon yhdistyy sähköinen tukihaku. Samalla tavoitteena on ollut uudistaa viljelijätukien hallintoa kohti sähköistä asiankäsittelyä sekä toteuttaa uuteen järjestelmään maatalouspolitiikan uudistustarpeet. Sähköisen asiankäsittelyn perustana toimii sähköinen arkisto. Uusi Tukisovellus otettiin käyttöön vaiheittain vuosien 2013–2015 aikana.

Sähköinen asianhallinta ja arkistointi mahdollistavat tukien kokonaan sähköisen käsittelyprosessin tuen hakemisesta aina tukipäätöksen postitukseen asti. Sähköiseen arkistoon tallentuvat tukien ja lomakkeiden käsittelyn eri vaiheet, toimenpiteet sekä niihin liittyvät asiakirjat, kuten saapuneet lomakkeet ja päätöstulosteet. Sähköisen postituksen avulla on mahdollista postittaa asiakirjoja sähköisesti viljelijälle. Asiakirjat arkistoituvat sähköiseen arkistoon postituksen yhteydessä. 

Hyrrä

Hyrrä-tietojärjestelmä mahdollistaa maaseudun kehittämistukien haun sähköisesti. Hakijoiden tunnistautumisessa hyödynnetään Katso-palvelua, mikä mahdollistaa tuen hakijan kirjautumisen järjestelmään omilla pankkitunnuksilla.   

Hyrrä-järjestelmällä hallinnoidaan mm. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 kautta rahoitettavat maaseudun yritys- ja hanketuet, maatalouden investointituet sekä nuorten viljelijöiden aloitustuet.  

Hyrrä-tietojärjestelmän kehittäminen alkoi vuonna 2012. Hyrrä korvaa Hanke2007- ja Rahtu-tietojärjestelmät.

Lisätietoa Hyrrästä

Nekka

Nekka tehostaa ja selkeyttää koulumaitotuen hakemista, asiakaspalvelua ja hallintoa. Nekkaan kirjaudutaan Katso-tunnuksilla.

Nekka kokoaa yhteen sovellukseen koulumaitotuen asiakas- ja toimipisterekisteröinnin, lukuvuositiedot, hakemisen, hakemusten käsittelyn ja raportoinnin.

Nekka tukee Mavin ja julkishallinnon sähköisen asioinnin sekä palveluiden asiakaslähtöistä kehittämistä.

Lisätietoa Nekasta