Maaseutuviraston organisaatio rakentuu viljelijätukien ja hanke-, yritys- ja rakennetukien sekä markkinatukien prosessien mukaisesti.   

Maaseutuvirastossa on kolme osastoa:  

 • maatalousosasto,
 • maaseudun kehittämisosasto 
 • markkinaosasto.  

Kullakin osastolla on hallussaan sille kuuluva tukiprosessi: tukien haku, valvonta, maksaminen ja niihin liittyvät tietojärjestelmät. Tietojärjestelmiä ylläpidetään ja kehitetään yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa.  

Kaikkia osastoja tukee kaksi toimintakokonaisuutta:  

 • varainhoito ja hallinto,
 • tieto- ja teknologiapalvelut.

Lisäksi ylijohtajan alaisuudessa toimivat sisäinen tarkastus, laadunvalvontayksikkö ja viestintä. 

 • Maaseutuviraston ylijohtaja Juha Tall
  puh. 050 348 3978, 0295 31 2515
 • Johdon assistentti Päivi Pirilä, puh. 050 330 6930, 0295 31 2496
  Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mavi.fi 

Osastot 

Maatalousosasto vastaa viljelijätuista. Osaston tehtävänä on pinta-alaperusteisten ja eläinperusteisten viljelijätukien, täydentävien ehtojen sekä tiettyjen erikoistukien toimeenpano. Osasto tukee ja ohjeistaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia.  

 • Osastonjohtaja Jukka Pekonniemi, puh. 040 540 1963, 0295 31 2367
  Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mavi.fi 

Maaseudun kehittämisosasto vastaa maaseutuohjelman mukaisista hanke-, yritys- ja rakennetuista sekä maatilojen neuvontajärjestelmän toimeenpanosta. Lisäksi osasto koordinoi maaseutuverkoston sekä meri- ja kalatalousverkoston toimintaa. Osasto tukee ja ohjeistaa ELY-keskuksia ja Leader-toimintaryhmiä.  

 • Juha Tall, puh. 050 348 3978, 0295 31 2515
  Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mavi.fi 

Markkinaosasto huolehtii EU:n maatalouspolitiikan markkinoita tasapainottavien tukijärjestelmien toimeenpanosta. Osasto vastaa myös EU:n rahastosta vähävaraisille (FEAD) jaettavien elintarvikkeiden hankinnasta ja jakelusta. Lisäksi pääosa Mavin vastuulla olevista metsätehtävistä on keskitetty markkinaosastolle. Osaston toimeenpanemia kansallisia tehtäviä ovat muun muassa ruokaketjun kehittämisavustukset sekä riistavahinkolain mukaiset suunnittelu- sekä valvontatehtävät.   

 • Osastonjohtaja Marja Husu, puh. 040 740 8395, 0295 31 2354
  Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mavi.fi  

Toimintakokonaisuudet 

Varainhoito ja hallinto vastaa Mavin maksajavirastotoimintaan liittyvistä sopimuksista, petoksentorjunnasta ja muista tehtävistä.  Lisäksi varainhoidon tehtävänä on maksuprosessin kehittäminen ja ylläpito, tukimaksujen hyväksyminen ja maksujen suorittaminen, kirjanpito, takaisinperintä ja jatkotoimenpiteet sekä kaikkiin näihin tehtäviin liittyvä raportointi ja tiliselvittely EU-komissiolle.

Lisäksi varainhoito ja hallinto vastaa hallinnon menettelyistä ja viraston tarvitsemista sisäisistä ja ulkoisista palveluista sekä koordinoi ja kehittää yhtenäistä toimintaa. Tehtäviin kuuluvat muun muassa henkilöstöhallinto, turvallisuus- ja toimitila-asiat, viraston toiminnan ja talouden suunnittelu, sopimus-, hankinta- ja kilpailutusasiat sekä virastotalous. 

 • Varainhoito- ja hallintojohtaja Erja Loppi, puh. 040 752 8683, 0295 31 2276
  Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mavi.fi 

Tieto- ja teknologiapalvelut ohjaa, koordinoi ja kehittää viraston kokonaisarkkitehtuuria, tiedonhallintaa (ml. tiedonluovutukset) sekä viraston yhteisiä ICT-prosesseja, menetelmiä ja palveluja.  

 • Tietohallintojohtaja Juha Antila, puh. 050 529 7975, 0295 31 2467
  Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mavi.fi  

Sisäinen tarkastus ja viestintä 

Sisäinen tarkastus vastaa Mavin vastuulla olevan toiminnan sisäisestä tarkastuksesta.

 • Tarkastuspäällikkö Vesa Perätalo, puh. 0295 31 2434, 040 560 1829 Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mavi.fi  
Viestinnän tehtäviin kuuluvat organisaatiota koskeva viestintä ja viestinnän yhteensovittaminen. 
 • Viestintäpäällikkö Jari Eloranta, puh. 040 714 5810, 0295 31 2445
  Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mavi.fi