Word- ja Excel-tiedostot aukeavat parhaiten Firefox- ja Chrome-selaimilla.

Hakuopas tuottajaorganisaatioksi (kaikkien alojen yhteinen) ja hakulomakkeet

Hakuopas tuottajaorganisaatioksi 2018

482 Hakemus tuottajaorganisaation hyväksymiseksi

362 Hakemus maito- ja maitotuotealan tuottajaorganisaation hyväksymiseksi

353 Hakemus hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaation hyväksymiseksi

 

Lomakkeet ja hakuopas hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiolle

354_Hakemus_hedelmä-_ja_vihannesalan_tuottajaorganisaation_toimintaohjelman_hyväksymiseksi.docx354 Hakemus hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaation toimintaohjelman hyväksymiseksi

354A Hakemus toimintarahaston määrää koskevan arvion vahvistamiseksi.doc354A Hakemus toimintarahaston määrää koskevan arvion vahvistamiseksi

354B Hakemus hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaation toimintaohjelman muuttamiseksi tai toimintaohjelman jatkamiseksi.doc354B Hakemus hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaation toimintaohjelman muuttamiseksi tai toimintaohjelman jatkamiseksi

354C Perusindikaattorit hedelmä- ja vihannestuottajaorganisaation toimintaohjelma.xls354C Perusindikaattorit hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaation toimintaohjelma

357 Hakemus hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaation rahastotuesta

357A Panos- ja tuotosindikaattorit hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatio

357B Tulos- ja vaikutusindikaattorit hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatio

358 Hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatioiden tuotantotietojen ilmoittaminen.doc358 Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaation tuotantotietojen ilmoittaminen

Hakuopas - Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmat 2018

Kansallinen strategia hedelmä- ja vihannessektorin tuottajaorganisaatioiden kestäville toimintaohjelmille 2017-2023 (maa- ja metsätalousministeriö)

Hakuopas ja hakemuslomake toimialaorganisaatiolle

Hakuopas toimialaorganisaatioksi

492 Hakemus toimialaorganisaation hyväksymiseksi

Lomakkeet asiakkaan rekisteröitymiseksi

561000 Asiakkaan rekisteröintihakemus

561000M Asiakkaan rekisteröintitietojen muutosilmoitus