Lähetyksen estävät huoma​utukset  

 • Et ole hakenut yhtäkään tukea.  

 • Peruslohkolla ei ole yhtään kasvulohkoa.  

 • Peruslohkolla on kartalle kohdentamattomia kasvulohkoja.  

 • Kasvulohkojen pinta-ala ylittää peruslohkon pinta-alan.  

 • Et voi lähettää hakemusta, nuoren viljelijän tuen osalta puuttuu pakollisia tietoja (aloitusvuosi ja vähintään yksi henkilötunnus)

 • Tuenhakijan tilinumero puuttuu. Tilinumerotieto muutetaan Vipu-palvelun etusivulla kohdassa: Maatila > Osalliset > Muokkaa. 

 • Vuokratuksi merkityltä peruslohkolta puuttuu vuokranantajan nimi.  

 • Pysyvälle nurmelle et voi ilmoittaa ekologiseksi alaksi viherkesantoa (nurmi ja niitty).

 • Pysyvälle Natur​a-nurmelle voi ilmoittaa ainoastaan pysyvää nurmea muodostavia ja ylläpitäviä kasveja

 • Et voi ilmoittaa pysyvälle nurmelle ympäristökorvauksen kasvikoodeja, jotka jäädyttävät nurmivuosien kertymisen. 

 • Valumavesien hallinta toimenpiteeseen ilmoitettu ala ylittää peruslohkon pinta-alan.

 • Lohkolle on ilmoitettu toimenpide valumavesien hallinta, mutta toimenpiteelle ei ole ilmoitettu pinta-alaa

 • Haet tukea koko peruslohkolle, vaikka lohko on ilmoitettu yhteiskäyttöiseksi.  

 

Lähetyksen sallivat huomautukset

Yleiset:

 • ​​Et ole hakenut perus- ja viherryttämistukea. 

 • Et ole h​akenut luonnonhaittakorvausta.  

 • Et ole hakenut ympäristökorvauksen maksua.  

 • Et ole hakenut luomukorvauksen maksua. 

 • Et ole hakenut peltokasvipalkkiota, vaikka sinulla on tukeenoikeuttavia kasveja

 • Olet hakenut vain toista nuorten viljelijöiden tukea. Tarkista, oletko oikeutettu myös toiseen. 

 • Ahvenanmaan päätukihakua ei ole perustettu.

 • Peruslohkon kasvulohkojen summa ylittää digitoidun pinta-alan. Myös muiden tilojen ilmoittamat kasvulohkot on huomioitu tarkisteessa.  (Tarkiste tulee tapauksissa, joissa kaksi tai useampi tila on ilmoittanut saman peruslohkon omalla hakemuksellaan ja lisännyt kasvulohkon peruslohkolle. Jos lisättyjen kasvulohkojen pinta-ala esimerkiksi yhteiskäyttöisellä lohkolla ylittää digitoidun pinta-alan, tulee Vipun tarkisteeseen huomautus. Tarkista onko ilmoittamasi kasvulohkon pinta-ala oikea ja kuuluuko peruslohkon olla hallinnassasi tukivuonna 2017. Jos lohkon ei kuulu olla hallinnassasi, poista peruslohko tilasi hallinnasta. Pinta-alan korjauksen tai peruslohkon hallinnasta poiston jälkeen huomautus poistuu Vipuneuvojasta)

 • Peruslohkon maankäyttölajin ja kasvikoodin välillä on ristiriita. Lohkon kasvikoodin ja hukkakaurailmoituksesi välillä on ristiriita. Tarkista kasvi tai poista pyyntö hukkakaurattomuustarkistuksesta.  

 • Et ole lähettänyt peruslohkomuutoksia käsiteltäväksi. Lähetä peruslohkomuutokset käsiteltäväksi tai poista tekemäsi muutokset ennen päätukihakemuksen lähettämistä.  

 • Olet ilmoittanut lohkotiedoissa viherlannoitusnurmea, kerääjäkasveja, saneerauskasveja tai monimuotoisuuspeltoja, mutta tilasi ei ole sitoutunut ympäristökorvauksen peltoluonnon monimuotoisuus -toimenpiteeseen. 

 • Yhteiskäyttöiseltä lohkolta puuttuu tieto siitä, kuka tai ketkä muut viljelijät viljelevät yhteiskäyttöistä lohkoa. 

 • Tilapäisesti viljelemätöntä alaa tai pysyvästi viljelemätöntä alaa on ilmoitettu tänä vuonna sekä edeltävänä vuonna. Tämä saattaa aiheuttaa tukioikeuksien menettämisen kansalliseen varantoon. Pysyvästi viljelemätön ala poistetaan maatalouskäytöstä.

​Ympäristökorvaus

 • Maksun hakija ei ole sama kuin sitoumuksen tai sopimuksen tekijä.  

 • Et ole valinnut yhtäkään kasvulohkoa ympäristökorvauksen toimenpiteeseen orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla.​   

 • Et ole valinnut yhtäkään kasvulohkoa ympäristökorvauksen toimenpiteeseen puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu.   

 • Olet ilmoittanut kasvulohkolle ympäristökorvauksen toimenpiteen orgaanisen katteen käytöt, mutta toimenpidettä ei ole valittu sitoumukselle.   

 • Olet ilmoittanut kasvulohkolle toimenpiteen puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu, mutta toimenpidettä ei ole valittu sitoumukselle.   

 • Olet ilmoittanut lohkotiedoissa kasvia suojavyöhykenurmi (sopimukset ennen vuotta 2015). Tätä kasvia voi käyttää vain lohkoilla, joita koskee ennen vuotta 2011 tehty erityistukisopimus suojavyöhykkeen perustamisesta ja hoidosta. Jos lohkolla on edellä mainittu. sopimus, tämä huomautus on aiheeton. Jos sopimus on päättynyt, muuta kasviksi suojavyöhyke (sitoumus vuodesta 2015 alkaen).   

 • Olet ilmoittanut lohkotiedoissa suojavyöhykkeitä (sitoumus  vuodesta 2015 alkaen), monivuotista ympäristönurmea tai luonnonhoitopeltoa (nurmikasvi, vähintään 2 vuotta), mutta tilasi ei ole sitoutunut ympäristökorvauksen ympäristöhoitonurmet-toimenpiteeseen.  

 • Olet ilmoittanut lohkotiedoissa viherlannoitusnurmea, kerääjäkasveja, saneerauskasveja tai monimuotoisuuspeltoja, mutta tilasi ei ole sitoutunut ympäristökorvauksen peltoluonnon monimuotoisuus -toimenpiteeseen.  

 • Lohkotiedoissasi on sopimuslohkolle ilmoitettu väärä kasvikoodi.  

 • Muista perustaa maisemakasveilla kylvetty monimuotoisuuspelto vuosittain!

 • Muista perustaa riistakasveilla kylvetty monimuotoisuuspelto vuosittain!

 • Olet ilmoittamassa sitoumusalalle pysyvästi viljelemätöntä alaa. Pysyvästi viljelemätön ala poistetaan sitoumukselta ja siitä voi aiheutua takaisinperintä sitoumuskauden ajalta.

 • Olet ilmoittanut saneerauskasveja. Tarkista, että olet ilmoittanut vähintään 1 ha peruna-, sokerijuurikas- tai avomaan puutarhakasveja viljelykierron aikana (= jonakin vuonna 2014-2017). 

Viherryttäminen: viljelyn monipuolistaminen

 • Tila on vapautettu viherryttämistuen monipuolistamisestta, koska peltoala on alle 10 ha. 

 • Tilan peltoalasta yli 75 % on heinä- tai nurmikasveja ja/ta kesannolla jai näiden ulkopuolella on peltoalaa enintään 30 ha. Tila on vapautettu viherryttämistuen monipuolistamisesta.

 • Tilan tukikelpoisesta maatalousmaasta pysyvää nurmea ja nurmikasveja on yli 75% ja näiden ulkopuolella peltoalaa enintään 30ha. Tila on vapautettu viherryttämistuen monipuolistamisesta.  

 • TIlalla pitää olla vähintään kaksi eri viljelykasvia. 

 • Tilalla pitää olla vähintään kolme eri viljelykasvia. 

 • Pääkasvin osuus saa olla enintään 75 % peltoalasta. 

 • Kahden tärkeimmän viljelykasvin yhteenlaskettu osuus saa olla enintään 95 % peltoalasta.  

 • Viljelyn monipuolistamisen vaatimus ei täyty. Viherryttämistukea leikataan.  

Viherryttäminen: ekologinen ala

 • Tila on vapautettu viherryttämistuen ekologisen alan vaatimuksesta, koska tilan peltoala on enintään 15 ha.

 • Tilan peltoalasta yli 75 % on heinä- tai nurmikasveja, kesannolla tai pelkokasvien viljelyssä, ja näiden ulkopuolella peltoalaa on enintään 30 ha.Tila on vapautettu ekologisesta alasta.  

 • Tilan tukikelpoisesta maatalousmaasta on pysyvää nurmea ja nurmikasveja yli 75 % ja näiden ulkopuolella peltoalaa enintään 30 ha. Tila on vapautettu ekologisesta alasta. ​ 

 • Olet ilmoittanut ekologista alaa vähintään 5 % tilan peltoalasta. 

 • Olet ilmoittanut liian vähän ekologista alaa. Viherryttämistukea leikataan

 • Ekologisen alan viherkesantoa (nurmi ja niitty) on ilmoitettu enintään 10/15 % tilan peltoalasta. Jos alaa on yli 10/15 %, ylittävää alaa ei hyväksytä ekologiseksi alaksi.

Tukioikeudet 

 • ​Tarkista erotussarake, jotta näet onko sinulla liikaa (+) tai liian vähän (-) tukioikeuksia perustuessa tukikelpoiseen alaan nähden. Ilmoita tarvittaessa tukioikeuksien siirrot 15.6.2017 mennessä. Perustuessa tukikelvottomat kasvulohkot kasvattavat erotusta (+), koska näistä kasvulohkoista ei makseta tukea eivätkä ne aktivoi tukioikeuksia. Kasvikoodin tukikelpoisuuden voit varmistaa osoitteesta www.mavi.fi/Tukikelpoisuus (Tämä tarkiste laskee yhteen tukikelvottomien kasvulohkojen pinta-alan eli kaikki alle 0,05 ha kasvulohkot ja kaikki perustukeen tukikelvottomat kasvulohkot sekä vertaa pinta-alaa tukioikeuksien määrään alueittain.) 

 • Koko tukioikeus (max.1,00 ha) aktivoituu, jos siitä on käytetty vähintään 0,01 ha. Jos tilalla, alueittain tarkasteltuna, jää tukioikeusalaa aktivoimatta kaksi (2) vuotta peräkkäin, menee vastaava määrä tukioikeuksia kansalliseen varantoon korvauksetta.(Jos tilan kaikki tukioikeudet on käytetty vuonna 2016, ei näytetä erillistä taulukkoa. Jos tilan kaikki tukioikeuksia ei ole aktivoitu vuonna 2016, tulee esiin erillinen taulukko Aktivoidut tukioikeushehtaarit 2016 ja Aktivoimattomat tukioikeushehtaarit 2016.  Vuonna 2017 sinun täytyy joko siirtää tukioikeuksia pois itseltäsi tai ilmoittaa kaikki tukikelpoiset hehtaarit sellaisilla kasveilla tai pellonkäyttömuodoilla, jotka aktivoivat tukioikeuksien käytön, jotta voit välttyä tukioikeuksien menettämiseltä kahden vuoden käyttämättömyyden takia.)

Monivuotisten toimenpiteiden tarkisteet

 • ​Suojavyöhykenurmi: Lähtökohtaisesti sinun tulee ilmoittaa suojavyöhykenurmiksi alat, jotka on viime vuonna ilmoitettu ja hyväksytty suojavyöhykenurmiksi. Hallinnansiirtotapauksissa sinun ei kuitenkaan tarvitse jatkaa edellisen viljelijän antamaa suojavyöhykkeen sitoumusta. Uutta suojavyöhykenurmialaa voit ilmoittaa vain siinä tapauksessa, että peruslohkolla on ollut edellisenä syksynä tai tänä vuonna päättynyt erityistukisopimus "suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito" tai "luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen" ja lohko täyttää suojavyöhykenurmen ehdot. Suojavyöhykenurmien tulee sijaita samoilla aloilla kuin viime vuonna. Pienet muutokset pinta-aloissa ovat mahdollisia esim. tarkentuneesta mittauksesta johtuen.”

 • LHP-nurmet ja monimuotoisuuspellot: Tilalla on luonnonhoitopeltoja ja/tai monimuotoisuuspeltoja, joihin liittyy kahden vuoden säilyttämisvelvoite. Korostettujen lohkojen osalta tämä velvoite ei mahdollisesti täyty. Tarkista tiedot taulukosta. Jos ilmoitat samalle alalle monimuotoisuuspelto (niitty 1. ja 2. vuosi) pidempään kuin kaksi vuotta, se tulee perustaa toisen vuoden jälkeen uudelleen. Tarkista tämä ehto niiden peruslohkojen osalta, joilla on taulukossa monimuotoisuuspelto (niitty 1. ja 2. vuosi) kolmena peräkkäisenä vuonna.

 • Monivuotiset ympäristönurmet: Sinun tulee ilmoittaa monivuotisena ympäristönurmena alat, jotka on viime vuonna ilmoitettu ja hyväksytty monivuotisiksi ympäristönurmiksi. Hallinnansiirtotapauksissa sinun ei kuitenkaan tarvitse jatkaa edellisen viljelijän antamaa sitoumusta. Uutta monivuotisen ympäristönurmen alaa voit ilmoittaa vain siinä tapauksessa, että peruslohkolla on ollut edellisenä syksynä tai tänä vuonna päättynyt erityistukisopimus "Turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely" ja lohko täyttää monivuotisen ympäristönurmen ehdot. Monivuotisten ympäristönurmien tulee sijaita samoilla aloilla kuin viime vuonna. Pienet muutokset pinta-aloissa ovat mahdollisia esim. tarkentuneesta mittauksesta johtuen.

 • Viherlannoitusnurmet: Sama ala voi olla viherlannoitusnurmena enintään kolme vuotta peräkkäin. Taulukossa on listattu peruslohkot, joilla on ilmoitettu viherlannoitusnurmea neljänä peräkkäisenä vuonna. Tarkiste ei huomioi kasvulohkojen sijaintia peruslohkoilla. Varmista, ettei viherlannoitusnurmeksi ilmoittamasi ala ole ollut viherlannoitusnurmea jo kolmena edellisenä vuonna.

 • Saneerauskasvit: Voit ilmoittaa saneerauskasvialaa samalle alalle enintään kaksi vuotta peräkkäin. Taulukkoon on listattu peruslohkot, joilla olet ilmoittanut saneerauskasveja kolmena vuonna peräkkäin. Tarkista, ettei saneerauskasvien viljely osu samalle osalle peruslohkoa kolmena peräkkäisenä vuonna.

Esimerkkejä alustavalla tukiarviolla näkyvistä huomautuksista​

 • Tukioikeuksien määrä rajoittaa maksettavaa tukea. Muista ilmoittaa tarvittaessa tukioikeuksien siirrot.

 • Vapautuminen viherryttämisen monipuolistamisen vaatimuksesta estää maksun ympäristökorvauksen kasvipeitteisyys-toimenpiteestä. Esto ei koske luonnonmukaisen tuotannon perusteella vapautettua alaa.   

 • Vapautuminen viherryttämisen ekologisen alan vaatimuksesta estää maksun ympäristökorvauksen kasvipeitteisyys-toimenpiteestä. Esto ei koske luonnonmukaisen tuotannon perusteella vapautettua alaa.

 • Kesantorajoitteen mukaisten kasvien yhteisala ylittää 25 % peltoalasta. Maksettavaa alaa leikataan.

 • Vapautus ekologisen alan vaatimuksesta estää ympäristönhoitonurmet toimenpiteen myöntämisen suojavyöhykkeiden osalta

 • Vapautus ekologisen alan vaatimuksesta estää ympäristönhoitonurmet toimenpiteen myöntämisen monivuotisten ympäristöhoitonurmien osalta

 • Vapautus ekologisen alan vaatimuksesta estää ympäristönhoitonurmet toimenpiteen myöntämisen luonnonhoitopeltonurmien osalta.

 • Vapautus ekologisen alan vaatimuksesta estää peltoluonnon monimuotoisuus toimenpiteen myöntämisen viherlannoitusnurmien osalta

 • Kerääjäkasvien toimenpiteen korvausta ei myönnetä kasvulohkolle, joka on ilmoitettu ekologiseksi alaksi

 • Olet ilmoittanut yli 20 % luonnonhoitopeltoalaa sitoumuslohkojen pinta-alasta kohdentamisalueella. Ylittävältä alalta ei myönnetä korvausta

 • Olet ilmoittanut yli 5 % luonnonhoitopeltoalaa sitoumuslohkojen pinta-alasta. Ylittävältä alalta ei myönnetä korvausta

 • Olet ilmoittanut monimuotoisuuspeltoalaa yli 15 % sitoumuslohkojen pinta-alasta kohdentamisalueella. Ylittävältä alalta ei myönnetä korvausta

 • Olet ilmoittanut monimuotoisuuspeltoalaa yli 15 % sitoumuslohkojen pinta-alasta. Ylittävältä alalta ei myönnetä korvausta

 • Ilmoittamasi monimuotoisuuspeltojen ja luonnonhoitopeltojen yhteisala ylittää 15 % sitoumusalasta. Ylittävältä osalta ei myönnetä luonnonhoitopellon korvausta

 • Ilmoittamasi monimuotoisuuspeltojen ja luonnonhoitopeltojen yhteisala ylittää 20 % sitoumusalasta kohdentamisalueella. Ylittävältä osalta ei myönnetä luonnonhoitopellon korvausta

 • Ilmoittamasi kerääjäkasvien ala ylittää 25 % sitoumusalasta. Ylittävältä osalta ei myönnetä kerääjäkasvien korvausta

 • Ilmoittamasi saneerauskasvien ala ylittää 25 % sitoumusalasta. Ylittävältä osalta ei myönnetä saneerauskasvien korvausta​​

Vipuneuvoja ei tarkista vuonna 2017 mm. seuraavia asioita: 

 • Vipuneuvoja ei tarkista eläintenpitoa eikä eläintiheyttä luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotukseen, sika- ja siipikarjatalouden tukeen eikä luonnonmukaisen tuotannon korvaukseen.​ Vipu-palvelun maatilaosioissa on eläintiheyslaskentaan käytettävät eläinyksikkömäärät eläinlajeittain 2017.

 • ​Tuki on hakematta, vaikka lohkotiedoissa on siihen oikeuttavia kasveja, pl. edellä mainitut tuet.  ​ 

 • Tukien pinta-alojen vähimmäisvaatimukset.  

 • Viherryttäminen: pysyvien nurmien säilyttämisvaatimus. ​ 

 • Erityis- ja ympäristösopimusten koodien oikeellisuus.  

 • Eläintukien osallistumisilmoitukset. Esimerkiksi tilalla on nautarekisterin mukaan eläimiä, mutta ei voimassa olevaa osallistumisilmoitusta nautapalkkiossa.

 • Lohkojen ilmoittaminen luonnonmukaiseen tuotantoon, vaikka tilalla ei ole luomusitoumusta. Jos lohkoja on ilmoitettu, Vipu-palvelussa voi valita vapautuksen viherryttämistuen vaatimuksista luonnonmukaisen tuotannon perusteella. Vapautusta ei kuitenkaan voi saada ilman voimassa olevaa luomusitoumusta. 


 

Päivitetty 28.4.2017

 
​​​​​​